Bố của bệnh nhân thứ 17 đã tiếp xúc bao nhiêu người?

Từ ngày 3/3 đến nay, ông N.K.T-bố của bệnh nhân N.H.N dương tính với Covid-19, đã tiếp xúc gần với 16 trường hợp. Những người này hiện tạm thời cách ly tại gia đình.
Khánh Hoài - Anh Sơn

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN