Hộ lý trộn thuốc diệt chuột giết chó của đồng nghiệp ở Phú Thọ

Ngày 4/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) cho biết, đơn vị này đã đuổi việc 1 hộ lý, đồng thời chuyển toàn bộ chứng cứ liên quan đến người này hãm hại chó của đồng nghiệp bằng thuốc diệt chuột.
Hộ lý trộn thuốc diệt chuột hãm hại chó của đồng nghiệp


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN