Bị công an mời làm việc, người phụ nữ 35 tuổi cởi quần áo ăn vạ

Quá trình làm việc, Bùi Thị Linh có hành động chửi bới, lăng mạ tổ công tác; trước mặt tổ công tác, Linh còn tự cởi bỏ quần áo trên người, nằm xuống đất giãy giụa, kêu khóc…

Người phụ nữ cởi quần áo ăn vạ công an


Hồng Hải

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN