Vinhomes chi hơn 5.000 tỷ đồng và phát hành 1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức

HĐQT CTCP Vinhomes (VHM) đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu, theo đó tổng tỷ lệ đạt 45%.
Cụ thể, Vinhomes sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 15%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Với hơn 3,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính số tiền chi ra lên tới hơn 5.024 tỷ đồng.
Song song với đó, Vinhomes sẽ phát hành mới hơn 1 tỷ cổ phiếu VHM để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 30%, đồng nghĩa cổ đông sở hữu mỗi 10 cổ phiếu sẽ nhận về 3 cổ phiếu mới. Vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến tăng lên mức gần 43.544 tỷ đồng.
HĐQT Vinhomes cũng nhất trí thông qua việc triển khai thực hiện phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu mới nói trên, thời gian dự kiến sẽ thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu là cuối tháng 9, đầu tháng 10/2021.
Vinhomes chi hon 5.000 ty dong va phat hanh 1 ty co phieu tra co tuc
 
Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm cuối năm 2020. Tính tới 31/12/2020, BCTC hợp nhất đã kiểm toán của Vinhomes ghi nhận số lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối lên tới 56.259 tỷ đồng.
Trước đó, ĐHĐCĐ công ty vào tháng 6 đã thông qua việc chia cổ tức 2020 với 15% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu, dự kiến thanh toán 4.934 tỷ đồng và phát hành là gần 987 triệu cổ phiếu.
Tuy nhiên, từ ngày 26/7 đến 11/8, Vinhomes đã bán toàn bộ 60 triệu cổ phiếu quỹ, điều này làm tăng lượng cổ phiếu đang lưu hành dẫn tới phải điều chỉnh phương án trả cổ tức.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN