Vi phạm margin và mua chứng khoán khi không đủ tiền, VIX bị phạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 8/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) tổng số 315 triệu đồng.
Theo đó, VIX bị phạt tiền 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Cụ thể, một số phiếu nhận lệnh trực tiếp tại quầy chưa có đầy đủ thông tin về thời gian đặt lệnh của khách hàng và thời gian nhận lệnh của VIX; đồng thời VIX cho một số khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản.
VIX cũng bị phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ (margin) của khách hàng. Cụ thể, VIX cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của một số tài khoản tại một số ngày giao dịch.
Ngoài ra, VIX còn bị phạt tiền 40 triệu đồng do có hành vi vi phạm bố trí nhân viên kiêm nhiệm công việc trong trường hợp không được kiêm nhiệm (bố trí nhân sự kiểm toán nội bộ kiêm nhiệm các công việc khác trong Công ty). 
Vi pham margin va mua chung khoan khi khong du tien, VIX bi phat hang tram trieu dong
 
Nhìn lại BCTC quý 3/2023, VIX ghi nhận doanh thu hoạt động 323 tỷ đồng, gấp 1,7 lần cùng kỳ 2022.
Trong đó lãi từ các tài sản tài chính qua lãi lỗ (FVTPL) chiếm gần 163 tỷ đồng (tăng 38%), lãi từ các khoản cho vay và phải thu gấp 2,5 lần lên gần 72 tỷ, doanh thu mỗi giới chứng khoán tăng 47% lên 31 tỷ đồng, và kỳ này VIX phát sinh lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) hơn 43 tỷ đồng...
Doanh thu tăng trong khi chi phí hoạt động của VIX lại giảm 6,4% về mức 67 tỷ đồng. Sau cùng, VIX đạt 199 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2023, gấp 2,2 lần cùng kỳ 2022.
Theo VIX, trong quý 3/2023, quy mô giao dịch của thị trường chứng khoán đã có chuyển biến tích cực so với thời điểm quý 3/2022, mang lại lợi nhuận từ hoạt động môi giới tăng 44%. Đồng thời doanh thu hoạt động cho vay và phải thu tăng 154% do dư nợ các khoản phải thu và cho vay đang ghi nhận sự tăng trưởng 177% so với cùng kỳ năm trước...
Lũy kế 9 tháng, chỉ tiêu doanh thu hoạt động đạt mức 1.282 tỷ đồng, tăng 35% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng vọt 87% lên mức 775 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch điều chỉnh và vượt 43% kế hoạch ban đầu.
Tại thời điểm cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của VIX tăng khá 7,7% so đầu kỳ, lên 8.776 tỷ đồng. Trong đó tiền và các khoản tương đương chiếm tới 2.218 tỷ đồng, tăng mạnh 64% so đầu năm. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) lại giảm 20% về mức 3.919 tỷ đồng. Các khoản cho vay tăng 39% lên 2.491 tỷ đồng. Các khoản phải thu cũng tăng 34% lên 114 tỷ đồng.
Trong cơ cấu tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ (FVTPL) của VIX chủ yếu là cổ phiếu niêm yết khi chiếm 2.275 tỷ đồng, chưa niêm yết 532 tỷ đồng và trái phiếu chưa niêm yết 866 tỷ đồng.
Trong quý, VIX đã ghi nhận lãi bán chứng khoán hơn 255 tỷ đồng chủ yếu là cổ phiếu niêm yết.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN