TPBank lên kế hoạch lãi trước thuế 5.500 tỷ, tăng 25%

TPBank đặt mục tiêu năm 2021 lãi trước thuế 5.500 tỷ đồng, tăng 25% so năm 2020.
Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, TPB) đặt mục tiêu tổng tài sản trên 250.000 tỷ đồng, tăng 21% so đầu kỳ. Tổng huy động 221.893 tỷ đồng, tăng 20%. Dư nợ cho vay và trái phiếu 165.434 tỷ đồng, tăng 25%.
Lợi nhuận trước thuế chưa hợp nhất 5.500 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu trong tầm kiểm soát dưới 2%.
TPBank len ke hoach lai truoc thue 5.500 ty, tang 25%
 
Năm 2020, TPBank đạt lợi nhuận trước thuế 4.389 tỷ đồng. TPBank tăng vốn điều lệ từ 8.565 tỷ lên 10.716 tỷ đồng, đồng thời ngân hàng đã miễn giảm hạ lãi suất cho 24.000 khách hàng với tổng số tiền 240 tỷ đồng. Tổng dư nợ được miễn giảm hạ lãi suất là hơn 24.000 tỷ đồng.
Với kết quả đó, TPBank chi 17,8 tỷ đồng cho hoạt động của HĐQT. Một số hoạt động tư vấn tài chính chiến lược, mua bán sáp nhập, đầu tư vào công ty con, tư vấn quản trị rủi ro hạn chế trong năm 2020 vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Còn ngân sách hoạt động năm 2021 của HĐQT dự trù là 20,78 tỷ đồng, tăng 17% so năm 2020.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN