Thép Việt Ý khép lại năm buồn với khoản lỗ 219 tỷ đồng

Liên tục thua lỗ các quý vừa qua, nâng lỗ lũy kế của Thép Việt Ý hiện đã tăng lên 545 tỷ đồng, gần đuổi kịp vốn góp chủ sở hữu.
 

CTCP Thép Việt Ý (HoSE: VIS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2019 tiếp tục ghi nhận kỳ kinh doanh thua lỗ.

Thep Viet Y khep lai nam buon voi khoan lo 219 ty dong
 Thép Việt Ý khép lại năm 2019 buồn với khoản lỗ 219 tỷ đồng.

Thép Việt Ý báo doanh thu thuần trong quý giảm đến 17%, đạt 1.145 tỷ đồng. Công ty tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn nên phải ghi nhận khoản lỗ gộp 31 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty tiếp tục phải gánh chi phí tài chính lớn, chủ yếu là chi phí lãi vay, thêm vào đó là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp khiến Thép Việt Ý tiếp tục lỗ 78 tỷ đồng trong quý 4/2019. Như vậy đây là quý thứ 7 liên tiếp, Công ty chìm trong thua lỗ.  

Luỹ kế cả năm, tuy có doanh thu giảm 12% về mức 4.593 tỷ đồng nhưng Thép Việt Ý chỉ lỗ 219 tỷ đồng, cải thiện hơn nhiều so với con số lỗ 326 tỷ đồng của năm 2018.

Liên tục thua lỗ các quý vừa qua, lỗ lũy kế của Thép Việt Ý hiện đã tăng lên 545 tỷ đồng, gần đuổi kịp vốn góp chủ sở hữu.

Trong năm 2019, Thép Việt Ý thận trọng đề ra kế hoạch tổng doanh thu gần 4.862 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty lên kế hoạch lỗ 93 tỷ đồng. So với kết quả báo cáo, Công ty đã “vỡ kế hoạch” cho cả doanh thu cùng lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2019, tài sản của Công ty ghi nhận giảm nhẹ 4% so đầu năm, đạt 2.588 tỷ đồng. Nợ phải trả của Thép Việt Ý cũng đã tăng lên đến 81%, chiếm 2.090 tỷ đồng.

Phần lớn các khoản vay của Công ty là vay ngắn hạn ngân hàng, trong đó hơn 1.400 tỷ đồng vay từ các ngân hàng Nhật Bản như Sumimoto, Mizuho.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN