Thép Việt Nam ước tính đạt 260 tỷ đồng năm 2020

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2020 của Tổng Công ty Thép Việt Nam đạt 30.000 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 260 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL, TVN), năm 2020, sản xuất phôi thép toàn công ty đã đạt 2,359 triệu tấn, đạt 107% kế hoạch và giảm 5% so cùng kỳ; tiêu thụ 697.727 tấn, đạt 117% kế hoạch và giảm 7% so cùng kỳ.
Sản lượng sản xuất và tiêu thụ thép xây dựng đạt xấp xỉ 110% kế hoạch đề ra và giảm 2 – 3% so với cùng kỳ, một phần do từ tháng 6/2020, Tổng công ty thoái vốn tại Công ty Thép Tây Đô do vậy cũng làm giảm sản lượng chung của Tổng công ty.
Tiêu thụ thép xây dựng đạt trên 3,25 triệu tấn. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các đơn vị sản xuất thép từ lò điện (khối thép /V/, Vinakyoei) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng thép xây dựng của Tổng công ty. Một số đơn vị như Vinausteel, Thép Nhà Bè, Natsteelvina có tăng trưởng tốt về tiêu thụ trong năm 2020.
Thep Viet Nam uoc tinh dat 260 ty dong nam 2020
 
Trước biến động thị trường do dịch COVID-19 trong năm 2020, nhu cầu đối với gia công cán nguội tăng cao, lượng tiêu thụ Thép cán nguội toàn hệ thống Tổng công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch 40% và tăng cao 39% so cùng kỳ. Trong đó riêng sản lượng gia công của PFS tăng 200% so cùng kỳ và TNFS tăng 136% so cùng kỳ.
Năm 2020 cũng là một năm thành công của các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực tôn mạ khi lượng tiêu thụ tôn mạ hoàn thành vượt 10% so với kế hoạch và tăng trưởng 11% so cùng kỳ.
Năm 2020 doanh thu thuần tổng hợp của toàn hệ thống VNSTEEL đạt 78.169 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ đạt 2.488 tỷ đồng, bằng 164% kế hoạch năm 2020; khối công ty con đạt 41.675 tỷ đồng, bằng 94% so với cùng kỳ năm trước; khối công ty liên kết đạt 34.005 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế tổng hợp của toàn hệ thống đạt 891 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ đạt 56 tỷ đồng; Khối công ty con đạt 621 tỷ đồng, lợi nhuận tính trên tỷ lệ vốn góp năm 2020 lãi 524 tỷ đồng; Khối công ty liên kết đạt 213 tỷ đồng, lợi nhuận tính trên tỷ lệ vốn góp năm 2020 lãi 69 tỷ đồng.
Như vậy, nếu tính tổng doanh thu hợp nhất năm 2020 của Tổng Công ty Thép Việt Nam đạt 30.000 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 260 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN