Tham gia tái cơ cấu ngân hàng yếu kém: HDBank sẽ khác với Vietcombank và MBB?

Lợi ích ròng kỳ vọng từ việc HDBank tham gia chương trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng có thể sẽ đến chậm hơn so với trường hợp của Vietcombank và MBB.
 
Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, HoSE: HDB) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tham gia chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.
Cụ thể, HDBank sẽ tham gia thực hiện tái cơ cấu một tổ chức tín dụng theo hình thức nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần được kiểm soát đặc biệt.
Mục đích của việc nhận chuyển giao bắt buộc này là hỗ trợ NHTM đó để khôi phục hoạt động bình thường, không còn trong diện được kiểm soát đặc biệt, trở thành ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục, an toàn và phát triển. 
Sau khi nhận chuyển giao bắt buộc, NHTM được chuyển giao bắt buộc hoạt động dưới hình thức ngân hàng TNHH MTV do HDBank sở hữu 100% vốn điều lệ.
HĐQT HDBank trình cổ đông chủ trương thực hiện góp vốn điều lệ với mức không quá 9,000 tỷ đồng vào NHTM được chuyển giao bắt buộc và tiếp tục góp vốn phù hợp lộ trình của phương án nhận chuyển giao bắt buộc được phê duyệt.
Khoản góp vốn vào NHTM được chuyển giao bắt buộc không phải thực hiện trích lập dự phòng giảm giá và được loại trừ khi tính giới hạn góp vốn, mua cổ phần của HDBank.
NHTM nhận chuyển giao bắt buộc sẽ là pháp nhân độc lập với HDBank, không thực hiện hợp nhất và được loại trừ khi tính tỷ lệ an toàn vốn. 
HDBank tham gia hỗ trợ NHTM được chuyển giao bắt buộc về quản trị, điều hành, hỗ trợ hạ tầng công nghệ, quản trị rủi ro và các biện pháp hỗ trợ khác.
Trong thời gian thực hiện phương án nhận chuyển giao bắt buộc, HDBank được xử lý phần vốn góp, cổ phần dưới các hình thức phù hợp hoặc sáp nhập.
Tham gia tai co cau ngan hang yeu kem: HDBank se khac voi Vietcombank va MBB?
 
Theo SSI Research, khác với đề xuất gần đây của Vietcombank và MBB đã trình tại ĐHCĐ và không có việc góp vốn vào các ngân hàng yếu kém, HDBank sẽ thực hiện góp vốn điều lệ không quá 9.000 tỷ đồng vào ngân hàng mục tiêu tại thời điểm chuyển giao bắt buộc. HDBank đang cho thấy định hướng khá rõ ràng trong việc tham gia vào chương trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng của NHNN.
Mặc dù thông tin về ngân hàng mục tiêu vẫn chưa được tiết lộ, nhưng việc HDBank dự kiến góp trước 9.000 tỷ đồng và tích cực huy động vốn trên thị trường vốn trong vài năm qua, SSI Research nhận định rằng: (1) HDBank có thể đang đàm phán các điều khoản (lợi ích) tốt hơn của thương vụ này, hoặc (2) ngân hàng mục tiêu, trong trường hợp này, thực sự có tình hình tài chính và/hoặc mạng lưới chi nhánh/tiền gửi khách hàng tốt hơn so với ba ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt còn lại. 
Quan sát các đề xuất gần đây liên quan đến việc hỗ trợ các ngân hàng yếu kém, SSI Research tiếp tục cho rằng cần phải có những ưu đãi đủ lớn để các ngân hàng khỏe có những động lực tham gia vào kế hoạch tái cơ cấu. Do đó, SSI Research giữ quan điểm khá tích cực đối với những giao dịch tiềm năng này. Tuy nhiên, với yêu cầu hỗ trợ vốn ban đầu của ngân hàng mục tiêu, lợi ích ròng kỳ vọng từ việc HDBank tham gia chương trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng có thể sẽ đến chậm hơn so với trường hợp của Vietcombank và MBB.
HDBank dự kiến sẽ có mức tăng trưởng tín dụng cao hơn trung bình ngành, đạt 17% vào năm 2023, chưa tính đến các ưu đãi dành cho HDBank do tham gia hỗ trợ ngân hàng yếu kém.
Ngoài ra, HDBank cũng đã đề xuất phát hành trái phiếu với tổng giá trị 900 triệu USD (kỳ hạn 3~10 năm) trong giai đoạn 2022 - 2024. Trái phiếu dự kiến sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư quốc tế và niêm yết trên SGX. SSI Research cho rẳng không loại trừ khả năng một phần số tiền thu được sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc góp vốn vào ngân hàng mục tiêu và/hoặc để chuẩn bị cho việc hạn mức tăng tưởng tín dụng cao hơn trong thời gian tới khi tham gia vào chương trình tái cơ cấu của NHNN
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN