Techcombank dự kiến phát hành 6 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng

Vốn điều lệ Techcombank dự kiến sau khi phát hành sẽ tăng lên mức hơn 35.109 tỷ đồng.
 
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, TCB) vừa thông báo phương án triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Cụ thể, Techcombank dự kiến phát hành hơn 6 triệu cp TCB, tương đương tỷ lệ phát hành 0,1714% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 10.000 đồng/cp.
Số cổ phiếu ESOP này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm theo quy định của pháp luật hiện hành và các điều kiện hạn chế khác nêu tại quy định kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu trong tháng 9 này.
Vốn điều lệ Techcombank dự kiến sau khi phát hành sẽ tăng lên mức hơn 35.109 tỷ đồng.
Techcombank du kien phat hanh 6 trieu co phieu ESOP voi gia 10.000 dong
 
Đợt phát hành cổ phiếu ESOP gần đây nhất của Techcombank là trong tháng 11/2020 với gần 4,77 triệu cp. Tổng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu ESOP được dự kiến bổ sung vốn hoạt động cho Techcombank.
Techcombank sẽ tiếp tục không chia cổ tức 2020 nhằm để lợi nhuận phục vụ hoạt động kinh doanh. Lần gần nhất, năm 2018, Techcombank chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:2 cho cổ đông.
Về tình hình kinh doanh, Techcombank báo lãi trước thuế nửa đầu năm tăng 71% so với cùng kỳ, đạt hơn 11,536 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông Ngân hàng mẹ tăng 73%, ghi nhận gần 9,108 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch 19,800 tỷ đồng được đặt ra cho cả năm 2021, Techcombank đã thực hiện được 58% chỉ tiêu sau nửa đầu năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN