Tập đoàn FLC tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 2/1

CTCP Tập đoàn FLC (FLC) vừa công bố thông tin liên quan để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024.
FLC cho biết doanh nghiệp sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 2/1 tại Hà Nội. Tại đại hội, cổ đông FLC sẽ nghe báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả tái cơ cấu và bàn về kế hoạch kinh doanh năm 2024.
ĐHĐCĐ của FLC cũng sẽ thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Lê Thái Sâm và Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tri Thống.
Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, FLC vừa công bố văn bản giải trình việc chậm nộp báo cáo tài chính và phương án khắc phục.
Tap doan FLC to chuc Dai hoi co dong vao ngay 2/1
 FLC chính thức triệu tập Đại hội vào ngày 2/1.
Trong văn bản, Tổng giám đốc Lê Tiến Dũng cho biết các BCTC kiểm toán năm 2021 của công ty chưa được phát hành do FLC và đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY chưa đạt được sự đồng thuận về ý kiến kiểm toán.
“Theo đó, Tập đoàn FLC chưa thể phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, năm 2022, quý 1/2023, quý 2/2023 và BCTC bán niên 2023 đã được soát xét”, ông Lê Tiến Dũng nói rõ trong văn bản.
Chính vì chưa công bố BCTC kiểm toán năm 2021 và 2022, FLC chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và ĐHĐCĐ thường niên 2023.
Trước bối cảnh khủng hoảng liên tục kéo dài trong thời gian qua, tại ĐHĐCĐ bất thường vào đầu tháng 3/2023, bên cạnh việc bổ sung thành viên HĐQT, lãnh đạo FLC cũng đã chia sẻ với cổ đông về kế hoạch tái cấu trúc trong năm 2023.
Theo đó, doanh nghiệp này sẽ tập trung giữ lại 2 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi gồm phát triển bất động sản và kinh doanh nghỉ dưỡng, sân golf. Ngoài ra, FLC cũng sẽ thực hiện M&A các dự án để tái cấu trúc các khoản vay, có nguồn vốn duy trì hoạt động.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN