Tăng vọt trích lập dự phòng hơn 7.000 tỷ, nợ xấu của VietinBank đi lên

Mặc dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng khá 48%, song VietinBank phải chi hơn 7,106 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 3.2 lần cùng kỳ khiến lợi nhuận sụt giảm quý 2.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HoSE: CTG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với thu nhập lãi thuần tăng mạnh 40% lên 10.879 tỷ đồng.
Một số khoản mục khác cũng tăng khá như lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 1.357 tỷ, tăng 23%; lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư gần 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 29 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động khác đột biến gấp 5,8 lần lên hơn 1.134 tỷ đồng. 
Tuy nhiên, VietinBank cũng phải ngậm ngùi báo lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh sụt 20% về 516 tỷ và mua bán chứng khoán đầu tư giảm mạnh 43% về còn 72 tỷ đồng.
Mặc dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng khá 48% lên 9.896 tỷ đồng, song VietinBank phải chi hơn 7,106 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 3.2 lần cùng kỳ.
Chính điều này đã khiến lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 của VietinBank chỉ còn 2.239 tỷ đồng, giảm 38% so cùng kỳ.
Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng, lợi nhuận sau thuế của VietinBank tăng 45% lên gần 8.668 tỷ đồng.
Tang vot trich lap du phong hon 7.000 ty, no xau cua VietinBank di len
 
Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của VietinBank tăng 10% so với đầu năm, lên hơn 1,47 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 6% lên gần 1,08 triệu tỷ đồng.
Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng 5% so với đầu năm, lên gần 1,04 triệu tỷ đồng. 
Nợ xấu của VietinBank tăng mạnh 52% so với đầu năm khi lên gần 14.477 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn gấp đôi khi chiếm 12.293 tỷ đồng, còn nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ đều giảm.
Tương ứng tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của VietinBank tăng từ 0,94% của đầu kỳ lên 1,34% trong kỳ này.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN