Tân Chủ tịch 8x của Chứng khoán LPBank sở hữu 14% vốn

Bà Vũ Thanh Huệ mới được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT LPBS nhiệm kỳ 2023-2028 từ ngày 28/8/2023, thay cho bà Nguyễn Thị Bích Hồng.
Bà Vũ Thanh Huệ - Chủ tịch CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa thông báo hoàn tất giao dịch mua thêm 1,25 triệu cổ phần LPBS qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 9% lên 14%.
Ngoài bà Huệ, cơ cấu cổ đông lớn của LPBS còn có bà Nguyễn Thị Bích Hồng (cựu Chủ tịch) nắm giữ 5,5% vốn, ngân hàng LPBank nắm 5,5% và ông Nguyễn Bá Khoát nắm 5%.
Bà Vũ Thanh Huệ mới được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT LPBS nhiệm kỳ 2023-2028 từ ngày 28/8/2023, thay cho bà Nguyễn Thị Bích Hồng.
Bà Huệ sinh năm 1985, có bằng cử nhân Luật và hiện đang là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Thaiholdings (THD); Thành viên HĐQT CTCP Thẩm định giá Tràng An và Chủ tịch HĐQT CTCP Mua bán nợ AMT.
Tan Chu tich 8x cua Chung khoan LPBank so huu 14% von
 Bà Vũ Thanh Huệ - Chủ tịch CTCP Chứng khoán LPBank 
Trước Thaiholdings, Tân Chủ tịch LPBS có 15 năm kinh nghiệm công tác tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp như CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB; CTCP Tập đoàn F.I.T; Công ty Luật TNHH Vietthink. Tại cuối tháng 9/2023, bà Huệ nắm 9% vốn của LPBS.
Về kết quả kinh doanh, Chứng khoán LPBank ghi nhận doanh thu hoạt động quý 3 gần 25,5 tỷ đồng, giảm 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế gần 8,9 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế là 11,3 tỷ đồng so với khoản lỗ hơn 5 tỷ đồng của cùng kỳ.
Tới cuối 30/9/2023, danh mục tự doanh của công ty gồm 171 tỷ đồng các khoản đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) và 32,6 tỷ đồng tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS). LPBS đã bán hết tài sản tài chính thông qua lãi lỗ (FVTPL).
Mới nhất, công ty đã công bố tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023, dự kiến ngày 9/12 tới trong đó dự trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn từ 250 tỷ đồng lên 3.888 tỷ đồng.
Ngoài ra, LPBS cũng trình phương án bầu bổ sung thành viên mới thay thế hai thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) đã có đơn từ nhiệm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN