Viwaco bị phạt và truy thu thuế 1,8 tỷ đồng

Viwaco bị phạt tiền gần 312 triệu đồng; và buộc phải nộp đủ số tiền thuế GTGT và TNDN thiếu gần 1,5 tỷ đồng, mặt khác, Công ty còn phải nộp hơn 47 triệu đồng tiền chậm nộp.
Cục thuế TP Hà Nội  đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ do có hành vi vi phạm về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và về việc sử dụng hóa đơn bán ra đối với CTCP VIWACO (VAV).
Về thuế GTGT, Công ty kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào đối với các hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt; kê khai thiếu thuế GTGT hàng hóa dịch vụ bán ra các khoản chi quà tặng khách hàng; Công ty kê khai điều chỉnh một số chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT chưa đúng quy định.
Viwaco bi phat va truy thu thue 1,8 ty dong
Viwaco bị phạt thuế gần 2 tỷ đồng. 
Về thuế TNDN, Công ty hạch toán chi phí đối với hóa đơn từ 20 triệu trở lên thanh toán bằng tiền mặt; Công ty hạch toán các khoản chi phí trích trước chưa có hóa đơn chứng từ, xác định khoản chi phí được hưởng ưu đã thuế TNDN chưa đúng quy định.
Về việc sử dụng hóa đơn bán ra, Công ty chưa xuất hóa đơn quà tặng khách hàng.
Về tình tiết tăng nặng, Cục thuế TP Hà Nội cho biết Công ty khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế của kỳ kê khai thuế GTGT tháng 01/2022 và tháng 12/2022. Ngoài ra, Công ty không lập 2 tờ hóa đơn đối với hàng hóa cho biếu tặng.
Với các hành vi trên, Viwaco bị phạt tiền gần 312 triệu đồng; và buộc phải nộp đủ số tiền thuế GTGT và TNDN thiếu gần 1,5 tỷ đồng. Mặt khác, Công ty còn phải nộp hơn 47 triệu đồng tiền chậm nộp.
Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và chậm nộp hơn 1,8 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN