Ông Tuấn 'mượt' và người thân muốn sở hữu hơn 25% vốn VIX mà không chào mua công khai

Ông Tuấn và người liên quan sẽ nâng sở hữu từ 24,94% lên 25,12% vốn điều lệ VIX mà không phải chào mua công khai.
Theo tài liệu ĐHĐCĐ vừa được công bố, CTCP Chứng khoán VIX (VIX) dự kiến đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế giảm 11% so với thực hiện trong năm 2021 về 656 tỷ đồng.
Về phương án chia cổ tức, năm 2021, Công ty trình cổ đông kế hoạch cổ tức 12%. Trong đó, cổ tức 6% bằng tiền mặt và 6% bằng cổ phiếu. Được biết, Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu trong quý 3/2022.
Ong Tuan 'muot' va nguoi than muon so huu hon 25% von VIX ma khong chao mua cong khai
 CEO Nguyễn Văn Tuấn.
Một nội dung đáng chú ý, Chứng khoán VIX trình cổ đông việc chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Tuấn nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết dẫn đến việc ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 25% số cổ phần biểu quyết của VIX mà không phải thực hiện chào mua công khai.
Trong đó, bên chuyển nhượng là ông Phan Đức Lĩnh, bên nhận chuyển nhượng là ông Nguyễn Văn Tuấn với số lượng cổ phiếu dự kiến 1 triệu cổ phiếu. Như vậy, nếu giao dịch thành công, ông Tuấn và người liên quan sẽ nâng sở hữu từ 24,94% lên 25,12% vốn điều lệ VIX.
Được biết, ông Tuấn là em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VIX. Thêm nữa, ông Tuấn cũng đồng thời là Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Gelex (GEX).
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN