OCB bị xử lý về thuế gần 34 tỷ sau khi báo lãi 2023 hơn 4.100 tỷ

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) vừa nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục Thuế Doanh nghiệp lớn về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.
Theo đó, tổng số tiền OCB bị xử phạt vi phạm hành chính là hơn 4,44 tỷ đồng cho việc khai sai thuế GTGT, TNDN, TNCN trong các năm 2020, 2021 và 2022.
Đồng thời, OCB phải nộp đủ số tiền thuế còn thiếu vào ngân sách Nhà nước là hơn 22 tỷ đồng, tiền chậm nộp đủ tiền thuế là 7,4 tỷ đồng.
Như vậy, tổng số tiền thuế OCB bị xử lý là hơn 33,84 tỷ đồng.
OCB bi xu ly ve thue gan 34 ty sau khi bao lai 2023 hon 4.100 ty
 
Về tình hình kinh doanh năm 2023, OCB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 7.290 tỷ đồng, tăng gần 5% so năm 2022. Các nguồn thu ngoài lãi có sự biến động đa phần là tăng trưởng.
Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ suy giảm 13% về mức 882 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng giảm phân nửa về còn 315 tỷ đồng.
Riêng lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng gấp 2,6 lần lên 389 tỷ đồng. Hay lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư lần lượt thoát lỗ khi đạt 1,5 tỷ và 646 tỷ đồng.
Kỳ này, OCB chỉ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 1.126 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,5% so năm trước. Do đó, sau cùng lợi nhuận sau thuế của OCB đạt mức khả quan 4.178 tỷ đồng, tăng 19% so năm 2022. 
Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của OCB tăng khá mạnh 23% so đầu năm, lên mức 239.454 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng chiếm 144.298 tỷ đồng, tăng 20,4% so đầu kỳ. Tiền gửi khách hàng cũng tăng 23,2%.
Về chất lượng nợ cho vay, tổng nợ xấu của OCB tăng 12,6% lên 3.009 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng 27% lên 1.752 tỷ đồng, nợ nghi ngờ gấp 2 lần lên 1.255 tỷ đồng, còn nợ dưới tiêu chuẩn tăng 44% lên 967 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng từ mức 2,23% lên 2,75%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN