Vừa báo lãi suy giảm, PVS dự kiến dự án Lô B sẽ được FID đầu quý 2

Ban lãnh đạo PVS dự kiến dự án Lô B sẽ nhận được quyết định đầu tư cuối cùng (FID) vào đầu quý 2/2024.
Chứng khoán Vietcap (VCSC) vừa có những chia sẻ thông tin xung quanh cuộc họp ĐHDCĐ bất thường của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) vào sáng 2/2.
Theo đó, PVS đặt mục tiêu doanh thu từ mảng cơ khí & xây dựng (M&C) vào năm 2024 là 13 nghìn tỷ đồng bao gồm 4,5 nghìn tỷ đồng từ dự án Lô B. VCSC dự báo doanh thu M&C cho năm 2024 ở mức 19 nghìn tỷ đồng bao gồm 6,6 nghìn tỷ đồng từ Lô B.
ĐHĐCĐ bất thường của PVS đã chấp thuận các điều khoản chính của hợp đồng EPCI#1 của dự án Lô B (giá trị hợp đồng cho PVS là 493 triệu USD). PVS đặt mục tiêu biên lợi nhuận ròng là 4%, tương ứng lợi nhuận ròng ước tính của PVS là 20 triệu USD.
Vua bao lai suy giam, PVS du kien du an Lo B se duoc FID dau quy 2
 
VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo doanh thu cho dự án Lô B cho năm 2024, nhưng có khả năng tăng nhẹ giả định biên lợi nhuận gộp của mảng M&C giai đoạn 2024-2028.
PVS đang tham gia đấu thầu một số hợp đồng M&C điện gió ngoài khơi và kỳ vọng sẽ giành được 1-2 hợp đồng trong thời gian tới. Giá trị ước tính của mỗi hợp đồng này là 350-500 triệu USD. VCSC nhận thấy tiềm năng tăng về doanh thu M&C điện gió ngoài khơi vào năm 2024.
PVS cũng vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần 19.354 tỷ đồng, tăng 18% so năm 2022. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại sụt giảm 12% về còn 866 tỷ đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN