Novaland bất ngờ thay đổi phương án chào bán hơn 2,9 tỷ cổ phiếu

Novaland muốn lấy ý kiến cổ đông thay đổi phương án phát hành cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và ESOP trước đó.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL) thông báo chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) đã được thông qua trước đó. Ngày 30/11 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền. 
Ngoài ra công ty còn lấy ý kiến về khung thỏa thuận về việc bồi hoàn cho bên đảm bảo. Chi tiết các phương án thay đổi chưa được tập đoàn công bố. Thời gian lấy ý kiến cổ đông từ ngày 13/12 đến hết 22/12.
Novaland bat ngo thay doi phuong an chao ban hon 2,9 ty co phieu
 NVL dự lấy ý kiến cổ đông nhằm thay đổi phương án phát hành cổ phiếu.
Tháng 3 năm nay, cổ đông Novaland đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số tiền thu về nếu chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu không dưới 9.750 tỷ đồng.
Số tiền thu được, Novaland dự kiến góp vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của tập đoàn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và khoản phải nộp nhà nước và bổ sung vốn lưu động.
Song song đó, Novaland còn dự kiến phát hành 1,95 tỷ cổ phiếu với tỷ lệ phát hành 100% cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán cũng sẽ không thấp hơn 10.000 đồng/cp.
Số tiền thu được tối thiểu là 19.501 tỷ đồng sẽ được dùng để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty; thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do công ty là chủ đầu tư.
Ngoài ra, Novaland cũng còn có phương án phát hành cổ phiếu ESOP với số lượng tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của công ty tại thời điểm phát hành. Thành viên HĐQT và người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt sẽ là người được quyền mua ESOP. Giá chào bán cũng không thấp hơn 10.000 đồng/cp.
Trên thị trường, từ đầu tháng 11 đến nay, cổ phiếu NVL đã có nhịp hồi từ vùng 13.000 đồng/cp lên 16.200 đồng/cp chốt phiên 20/11, tương ứng tăng 25%.
Dù cho cổ phiếu tăng nhưng các cổ đông lớn có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn như NovaGroup, Diamond Properties liên tục giảm sở hữu do bị bán giải chấp hoặc do chủ động bán bớt cổ phiếu.
Mới nhất, ngày 15/11, NovaGroup đã bị bán giải chấp và đưa tỷ lệ sở hữu tại Novaland về 20,778% vốn điều lệ. Còn tỷ lệ nắm giữ của Diamond Properties tại Novaland là 9,243% tại ngày 1/11.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN