Nam A Bank lên kế hoạch phát hành cổ phiếu, trái phiếu và niêm yết chứng khoán

ĐHĐCĐ thường niên sắp tới của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, UPCoM: NAB) sẽ bàn về loạt kế hoạch, trong đó đặc biệt nhất là phát hành cổ phiếu, trái phiếu và kế hoạch niêm yết cổ phiếu.
Về kế hoạch năm 2023, Nam A Bank đặt mục tiêu lãi trước thuế 2.400 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với năm 2022. Con số này Nam A Bank đưa ra dựa trên cơ sở tăng trưởng tín dụng đạt được kế hoạch đề ra và phù hợp với quy định của NHNN, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định và điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định.
Về tổng tài sản, đến cuối năm 2023 Nam A Bank đạt 205.000 tỷ đồng, tăng 15,4% so với đầu năm.
Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỷ đồng, tăng 12,8% so với đầu năm.
Đồng thời, dư nợ vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 132.000 tỷ đồng, tăng 10.4% và đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng theo quy định Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%.
Về kế hoạch niêm yết, Nam A Bank cho biết, trong bối cảnh môi trường vĩ mô không thuận lợi, thị trường chứng khoán diễn biến khó lường, ngân hàng chủ động hoãn việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong năm 2022 nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
Việc niêm yết này sẽ được Nam A Bank tiếp tục thực hiện trong năm 2023, trong đó ĐHĐCĐ sẽ HĐQT quyết định, lựa chọn thời gian niêm yết, giá niêm yết, niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Nam A Bank len ke hoach phat hanh co phieu, trai phieu va niem yet chung khoan
 
Về việc phát hành, ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Nam A Bank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 6.564 tỷ đồng lên 10.564 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Nam A Bank chỉ tăng vốn lên 8.464 tỷ đồng bằng việc phát hành gần 123 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và hơn 67 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. 
Còn phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã bị hoãn do môi trường vĩ mô diễn biến bất lợi (thị trường chứng khoán diễn biến phức tạp sau cuộc khủng hoảng trái phiếu tại ngân hàng SCB), lòng tin của công chúng và nhà đầu tư bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, trong năm 2023, Nam A Bank dự kiến không tiếp tục triển khai tăng vốn điều lệ này.
Thay vào đó, Nam A Bank trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thêm 2.116 tỷ đồng từ việc phát hành hơn 211,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 25%. Vốn điều lệ được tăng từ mức 8.464 tỷ đồng lên 10.580 tỷ đồng.
Dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ, Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương vẫn là cổ đông lớn duy nhất của Nam A Bank với tỷ lệ sở hữu 9.436%.
Ngoài phát hành cổ phiếu, Nam A Bank còn lên kế hoạch phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng hoặc 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Trái phiếu này được chào bán tại thị trường trong nước hoặc quốc tế, ĐHĐCĐ giao HĐQT lựa chọn thị trường phát hành. 
Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm kể từ ngày phát hành. Lãi suất trái phiếu là lãi suất cố định hoặc thả nổi, phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.
Thời gian phát hành cụ thể do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường và phê duyệt của cơ quan Nhà nước.
Mục đích của phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm tăng quy mô nguồn vốn hoạt động của Nam A Bank, bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ nhu cầu tín dụng trung, dài hạn của Ngân hàng; mua sắm tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho mạng lưới kênh phân phối và ngân hàng số.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN