Giảm chi phí dự phòng, lợi nhuận 2023 của Sacombank có thể tăng gấp đôi

Trong báo cáo về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB), Chứng khoán Bản Việt (VCSC) kỳ vọng tốc độ xử lý dư nợ tại VAMC nhanh hơn trong năm 2022 giúp giảm bớt gánh nặng trích lập dự phòng trong 2 năm tới.

VCSC tin rằng ngân hàng đã trích lập đầy đủ dự phòng cho các khoản nợ VAMC liên quan đến quỹ đất Phong Phú và đã trích dự phòng một phần cho các khoản nợ VAMC được đảm bảo bằng 32,5% cổ phần của STB do số dư VAMC ròng vào cuối năm 2022 chỉ là 7.000 tỷ đồng so với 17.700 tỷ đồng vào cuối năm 2021.

Giả định rằng STB có thể bán các khoản nợ liên quan đến Phong Phú vào năm 2023 và 32,5% cổ phần được thế chấp làm TSĐB tại VAMC vào năm 2024, thì STB sẽ không cần trích lập thêm chi phí dự phòng cho VAMC vào năm 2023.

Ngân hàng cũng có thể hoàn nhập 5.000 tỷ đồng chi phí dự phòng cho VAMC trong năm 2024, theo ước tính, đây là nguyên nhân chính khiến VCSC dự báo chi phí dự phòng sẽ giảm lần lượt là 31,8% YoY và 63,6% YoY trong giai đoạn 2023 và 2024.

Giam chi phi du phong, loi nhuan 2023 cua Sacombank co the tang gap doi
 Lợi nhuận STB dự phóng tăng mạnh trong năm tới.

VCSC tin rằng lợi nhuận của STB có thể tăng gấp đôi vào năm 2023. VCSC dự báo về tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong năm 2023 dựa trên (1) dự báo NII tăng 39,7% YoY khi NIM tăng 71 điểm cơ bản YoY do không phải hoàn nhập lãi dự thu cùng với giả định tăng trưởng tín dụng 13,0% và

(2) dự báo chi phí dự phòng giảm 31,8% YoY - mặc dù dự báo tỷ lệ nợ xấu tăng 32 điểm cơ bản YoY với tỷ lệ xử lý nợ/khoản vay gộp là 0,5% - do kỳ vọng gánh nặng ghi nhận chi phí dự phòng cho VAMC sẽ giảm bớt.

Ngoài ra, STB đã ghi nhận đợt đầu tiên của khoản phí ứng trước bổ sung từ hợp đồng bancassurance với Dai-ichi Life vào năm 2022. VCSC cho rằng STB sẽ ghi nhận đợt cuối cùng vào năm 2023.

VCSC nâng dự phóng lãi sau thuế năm 2023 thêm 28,6% lên 10.200 tỷ đồng (+101,5% YoY) do (1) thu nhập từ lãi (NII) tăng 13,4% sau khi điều chỉnh tăng giả định NIM thêm 58 điểm cơ bản, (2) tăng 4,4% thu nhập phí ròng (NFI) (bao gồm cả lãi từ giao dịch ngoại hối) và (3) chi phí HĐKD (OPEX) giảm 6,3%.

Những yếu tố này được bù đắp một phần bởi chi phí dự phòng tăng 14,9%. VCSC giả định STB sẽ không trích lập thêm chi phí dự phòng cho VAMC trong năm 2023.

Tăng dự phóng lãi sau thuế giai đoạn 2024-2027 thêm 28,4% chủ yếu do (1) tổng NII tăng 14,3% sau khi điều chỉnh tăng giả định NIM trung bình từ 3,59% lên 4,13% do trước đây đã ước lượng thấp NIM (NIM được tính trước hoàn nhập lãi dự thu tồn đọng) và (2) chi phí dự phòng giảm 19,9% chủ yếu do STB đã trích lập nhiều hơn trong năm 2022 cho các khoản nợ VAMC có tài sản đảm bảo lớn.

VCSC duy trì giả định (1) khoản nợ liên quan đến quỹ đất Phong Phú sẽ được xử lý trong năm 2023 và (2) nợ gốc từ việc bán KCN Đức Hòa III sẽ được thu hồi trong năm 2023.

Đồng thời, để thận trọng hơn, VCSC lùi thời gian dự kiến cho việc bán 32,5% cổ phần của STB được thế chấp làm tài sản đảm bảo tại VAMC đến năm 2024 thay vì năm 2023. 

Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN