Kinh doanh thua lỗ, BĐS Gia Phú kéo dài đáo hạn hàng trăm tỷ trái phiếu

Bất động sản Gia Phú điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu GPRCH2123001 thêm 23 tháng kể từ ngày đáo hạn là 13/9/2023, tổng cộng kỳ hạn trái phiếu kể từ ngày phát hành là 48 tháng.
Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú vừa có thông báo điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu GPRCH2123001 thêm 23 tháng kể từ ngày đáo hạn là 13/9/2023, tổng cộng kỳ hạn trái phiếu kể từ ngày phát hành là 48 tháng.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, áp dụng lãi cố định 10,5%/năm. Công ty đã mua lại một nửa lô trái phiếu trên trị giá 125 tỷ đồng vào ngày 15/8/2022.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Gia Phú cho biết chưa thể thanh toán lô trái phiếu do chưa thu xếp được nguồn.
Do đó, Gia Phú đã đàm phán thành công với trái chủ, ngày đáo hạn theo kỳ hạn trái phiếu điều chỉnh là 13/8/2025. Lãi suất trái phiếu áp dụng từ ngày 13/9/2023 đến ngày cuối cùng của kỳ hạn trái phiếu điều chỉnh cố định là 11,5%/năm.
Đối với 80% lãi của kỳ tính lãi và bao gồm ngày 13/2/2023 đến 15/5/2023 sẽ được thanh toán cùng với tiền gốc vào ngày đáo hạn trái phiếu điều chỉnh và không phát sinh thêm lãi trên phần 80% này.
Công ty cũng bổ sung tài sản bảo đảm là các bất động sản, quyền tài sản phát sinh từ các bất động sản thuộc các dự án tại TPHCM. Tỷ lệ tài sản bảo đảm sau khi bổ sung tương ứng với tối thiểu 100% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. 
Kinh doanh thua lo, BDS Gia Phu keo dai dao han hang tram ty trai phieu
 
Về tình hình kinh doanh, kỳ 6 tháng đầu năm 2023, Bất động sản Gia Phú ghi nhận lỗ sau thuế 48 tỷ đồng, tăng so với con số lỗ 46 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2022. Bất động sản Gia Phú báo lỗ triền miên trong những năm gần đây. Trước đó, năm 2021, thời điểm phát hành thành công 250 tỷ đồng trái phiếu, Gia Phú đã báo lỗ 37,3 tỷ đồng. Năm 2022, Gia Phú báo lỗ nặng lên tới 122,3 tỷ đồng.
Thua lỗ khiến vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này bay gần hết, giảm từ 211,5 tỷ đồng năm 2021 xuống còn 41 tỷ đồng ở thời điểm cuối tháng 6/2023. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu hiện tại là 28,24 lần, tương ứng với nợ phải trả của doanh nghiệp bất động sản này hiện nay khoảng 1.157 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu hiện tại còn khoảng 125 tỷ đồng.
Vào tháng 8/2021, Bất động sản Gia Phú phát hành thành công 250 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 2 năm. 
Bất động sản Gia Phú có trụ sở chính tại số 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TPHCM. Lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản. 

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN