BVH: Tăng trưởng chậm, lãi suất giảm ảnh hưởng lợi nhuận tài chính

Chứng khoán Vietcap (VCSC) vừa có báo cáo điều chỉnh giảm 6,1% giá mục tiêu xuống 47.600 đồng/cổ phiếu và hạ khuyến nghị từ Khả quan xuống Phù hợp thị trường cho Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH).
VCSC giảm giá mục tiêu của BVH chủ yếu do điều chỉnh giảm dự phóng lãi ròng các năm 2023 (4%), 2024 (7,1%) và 2025 (4%), đồng thời điều chỉnh P/B mục tiêu từ 1,8 lần xuống 1,7 lần.
VCSC giảm 4% dự báo thu nhập ròng năm 2023 do việc giảm 4,5% dự báo tổng doanh thu phí bảo hiểm, ảnh hưởng nhiều hơn so với mức tăng 3,6% trong lợi nhuận từ hoạt động tài chính.
BVH: Tang truong cham, lai suat giam anh huong loi nhuan tai chinh
 Một số chỉ tiêu của BVH theo dự phóng của VCSC
VCSC cho rằng BVH vẫn duy trì vị thế là một trong những doanh nghiệp lớn hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Trong nửa đầu năm 2023, BVH có thị phần cao nhất về tổng phí bảo hiểm nhân thọ và đứng thứ hai về thị phần phí bảo hiểm phi nhân thọ trong số các công ty bảo hiểm Việt Nam.
VCSC giảm dự báo tăng trưởng doanh thu của BVH do phí bảo hiểm trên toàn hệ thống cải thiện chậm. Phí bảo hiểm toàn hệ thống trong 7 tháng đầu năm 2023 (bao gồm cả nhân thọ và phi nhân thọ) đạt 130 nghìn tỷ đồng (-5,5% so cùng kỳ), thấp hơn dự báo cả năm của VCSC là 272 nghìn tỷ đồng (+8,3% so cùng kỳ) và tương ứng phí bảo hiểm toàn hệ thống vẫn ở mức thấp trong tháng 7.
Ngoài ra, ngành bảo hiểm còn phải trải qua nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế làm giảm nhu cầu về bảo hiểm và niềm tin và nhận thức của công chúng về các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bị suy giảm chủ yếu do các trường hợp vi phạm nguyên tắc bán hàng trong lĩnh vực bảo hiểm gia tăng trong suốt một năm qua.
 BVH cũng cho biết sẽ không hạ mức phí bảo hiểm và/hoặc tiêu chuẩn thẩm định để bảo vệ thị phần.
VCSC tin rằng phí bảo hiểm của BVH trong nửa cuối năm 2023 có thể thấp hơn kỳ vọng trước đây của VCSC. Do đó, VCSC giảm dự báo tổng phí bảo hiểm trực tiếp năm 2023 của BVH thêm 4,5%.
Tuy nhiên, VCSC tin rằng BVH vẫn có thể phát triển kinh doanh trong dài hạn do có mạng lưới đại lý lớn nhất Việt Nam và cơ sở khách hàng doanh nghiệp Nhà nước tiềm năng và triển vọng tích cực về tăng trưởng dài hạn của thị trường bảo hiểm Việt Nam.
Chi phí bồi thường cho hợp đồng chấm dứt trước hạn tăng gây áp lực lên lợi nhuận. Mặc dù xu hướng thuận lợi về chi phí dự phòng trong nửa đầu năm 2023 được thúc đẩy bởi tỷ lệ chiết khấu kỹ thuật thấp hơn và phí bảo hiểm nhân thọ mới thấp, chi phí bồi thường cho bảo hiểm nhân thọ đã tăng 42,8% so cùng kỳ do chi phí bồi thường cho các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước hạn tăng mạnh.
VCSC cho rằng điều này một phần là do điều kiện kinh tế không thuận lợi ảnh hưởng đến khả năng đóng phí bảo hiểm của khách hàng, khách hàng rút tiền từ giá trị hoàn lại trong tài khoản hợp đồng để đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân và niềm tin của công chúng đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ giảm.
Đà tăng mạnh gần đây của thu nhập tài chính sẽ giảm tốc trong nửa cuối năm 2023. VCSC tăng dự báo thu nhập tài chính ròng thêm 3,6% tương ứng với thu nhập lãi cao hơn dự kiến từ tiền gửi có kỳ hạn và trái phiếu trong nửa đầu năm 2023.
Tuy nhiên, VCSC kỳ vọng thu nhập lãi từ đầu tư vào nửa cuối năm 2023 sẽ thấp hơn so với nửa đầu năm, chủ yếu do việc cắt giảm lãi suất điều hành trong quý 2/2023.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN