Hơn 15,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn tháng 10: Áp lực hạ nhiệt

Trong tháng 10 sẽ có khoảng hơn 15,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, thấp hơn đáng kể so với giá trị đáo hạn trong 4 tháng vừa qua.
Theo Chứng khoán VNDirect, hoạt động phát hành và hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trước hạn có sự chững lại trong tháng 9.
Theo số liệu được công bố đến ngày 26/9, trong tháng 9 có 8 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công với tổng giá phát hành đạt khoảng 9.465 tỷ đồng, giảm 68,9% so với tháng trước.
Lũy kế 9 tháng, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt khoảng 132.990 tỷ đồng giảm 44,7% so cùng kỳ. Hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trước hạn trong tháng 9 cũng có sự chững lại với tổng giá trị được mua lại đạt khoảng 6.458 tỷ đồng.
Hoạt động đàm phán thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra tích cực trong tháng 9. Tính đến ngày 26/9 đã có khoảng 50 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn thời hạn trái phiếu với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được gia hạn là hơn 75,7 nghìn tỷ đồng.
Áp lực trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn sẽ hạ nhiệt hơn trong tháng 10
Theo ước tính của VNDirect, trong tháng 10 sẽ có khoảng hơn 15,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, thấp hơn đáng kể so với giá trị đáo hạn trong 4 tháng vừa qua.
Hon 15,1 nghin ty dong trai phieu dao han thang 10: Ap luc ha nhiet
 Giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn theo tháng (Đơn vị: tỷ đồng) - thống kê đã loại trừ các TP được mua lại trước hạn đến ngày 26/9/2023
Theo tổng hợp của VNDirect, tính đến ngày 26/9 có khoảng 69 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp theo thông báo của HNX.
VNDirect ước tính, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp này vào khoảng 176,1 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 17,8% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ toàn thị trường. Phần lớn trong số các tổ chức phát hành này là các doanh nghiệp thuộc nhóm bất động sản.
Hon 15,1 nghin ty dong trai phieu dao han thang 10: Ap luc ha nhiet-Hinh-2
 Tỷ trọng dư nợ TPDN của 69 DN chậm nghĩa vụ thanh toán hiện chiếm khoảng 17,8% dư nợ TPDN toàn hệ thống
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN