HDBank khóa room ngoại, phát hành riêng lẻ 160 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, HOSE: HDB) vừa công bố các quyết định điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn 21.5% và phát hành riêng lẻ 160 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế.
HĐQT HDBank đã thông qua quyết định cố định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (FOL- Foreign Ownership Limit) ở mức 21.5% vốn điều lệ. Mục đích nhằm phục vụ kế hoạch với đối tác chiến lược.
Đồng thời với việc cố định FOL ở mức 21.5%, HDBank cũng quyết định triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Tổng khối lượng phát hành 160 triệu USD.
Trái phiếu được phát hành sẽ có kỳ hạn 5 năm 1 ngày, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm theo chứng quyền. Trái phiếu sẽ được tính bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank.
Đối tượng phát hành là nhà đầu tư tổ chức tại các thị trường phát triển.
Khi hoàn thành, vốn từ phát hành trái phiếu sẽ giúp HDBank bổ sung thêm nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, Ngân hàng sẽ nâng cao hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỷ lệ an toàn vốn.
Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu, cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s cũng vừa công bố giữ mức xếp hạng B1 của HDBank, với nhận định Ngân hàng có bước tiến tích cực trong nâng cao chất lượng tài sản và năng lực vốn và đạt hiệu quả sinh lời cao, bền vững.
Theo Phương Châu/Fili

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN