Haxaco lên kế hoạch phát hành 350.000 cổ phiếu thưởng cho ban lãnh đạo

HĐQT CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, HAX) đã công bố Nghị quyết về kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho ban điều hành và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
 
Cụ thể, Haxaco dự kiến phát hành 350.000 cổ phiếu thưởng cho ban điều hành của công ty, tương ứng 0,95% tổng số cổ phần đang lưu hành.
Kế hoạch này đã được thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, theo đó, lượng cổ phần này có thời gian hạn chế chuyển nhượng là 1 năm.
Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.
Haxaco len ke hoach phat hanh 350.000 co phieu thuong cho ban lanh dao
 
Bên cạnh đó, HĐQT Haxaco cũng thông qua vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP thưởng cho nhân viên.
Công ty dự kiến phát hành 1,45 triệu cổ phiếu ESOP với giá phát hành là 10.000 đồng/cp, chiếm tỷ lệ 3,95% tổng số cổ phần đang lưu hành.
Toàn bộ số tiền 14,5 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động.
Về thời gian, Haxaco dự kiến tháng 7/2021 sẽ công bố thông tin phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung trong tháng 8/2021.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN