Giảm mạnh dự phòng giúp Agribank lãi 6 tháng hơn 12.000 tỷ đồng, nợ xấu tăng

Ngân hàng Agirbank giảm mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tới gần 41% nên lợi nhuận sau thuế đạt mức cao 12.073 tỷ đồng.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 với thu nhập lãi thuần 27.854 tỷ đồng, tăng hơn 7% so cùng kỳ 2021.
Các nguồn thu ngoài lãi của Agribank cũng ghi nhận kết quả trái chiều khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 7,8% về còn 2.328 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối cũng giảm 25% về mức 565 tỷ đồng.
Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động khác lại tăng gần 45% lên mức 6.224 tỷ đồng; hay góp vốn mua cổ phần cũng gấp 5,7 lần lên mức 44,7 tỷ đồng.
Kỳ này Agirbank giảm mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tới gần 41% về mức 7.495 tỷ đồng.
Nhờ đó lợi nhuận sau thuế của Agribank đạt mức cao 12.073 tỷ đồng, tăng 59% so cùng kỳ.
Giam manh du phong giup Agribank lai 6 thang hon 12.000 ty dong, no xau tang
 
 Kỳ này, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Agribank ghi âm tới 81.907 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn dương 83.083 tỷ đồng.  
Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản của Agribank tăng 4,4% lên mức 1,76 triệu tỷ đồng.
Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 78% về mức 32.982 tỷ đồng; Tiền gửi và cho vay các TDTD khác tăng 73% lên mức 162.381 tỷ đồng; Cho vay khách hàng cũng ghi nhận tăng 5,8% khi đạt 1,39 triệu tỷ đồng; Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán cũng vọt gấp 2,3 lần lên 135.676 tỷ đồng; Các khoản lãi, phí phải thu của Agribank cũng tăng lên 10.997 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nợ phải trả, tiền gửi khách hàng của Agribank đạt mức 1,59 triệu tỷ đồng, tăng 3,1% so đầu kỳ.
Về chất lượng dư nợ cho vay khách hàng, tổng nợ xấu của Agribank tăng 22% lên mức 29.983 tỷ đồng. Trong đó nợ dưới tiêu chuẩn tăng vọt gấp 2,3 lần khi chiếm 7.232 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn cũng tăng hơn 7% lên 19.375 tỷ đồng; riêng nợ nghi ngờ đi ngang tại mốc 3.376 tỷ đồng. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu của Agribank tăng từ mức 1,87% của đầu kỳ lên 2,16%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN