Gelex gom thêm 22 triệu cổ phiếu VGC để nâng sở hữu lên 51%

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, GEX) vừa đăng ký mua vào cổ phiếu tại Tổng công ty Viglacera (VGC).
Theo đó, Gelex đăng ký mua 22,5 triệu cổ phiếu VGC để nâng sở hữu từ 26,64% lên 31,65% vốn tại Viglacera, giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/3-6/4.
Được biết, công ty con của Gelex là CTCP Thiết bị điện Gelex cũng đang nắm giữ 19,43% vốn điều lệ tại Viglacera. Như vậy, nếu giao dịch thành nhóm cổ đông Gelex sẽ hữu 51,08% vốn điều lệ tại Viglacera.
Tính tới 31/12/2020, Gelex đang hạch toán Viglacera là công ty liên doanh, liên kết. Nếu giao dịch thành công sẽ chuyển sang công ty con và hợp nhất vào báo cáo Gelex.
Gelex gom them 22 trieu co phieu VGC de nang so huu len 51%
 Gelex muốn nắm quyền chi phối VGC.
Gelex đã mua thành công hơn 94,61 triệu cổ phần VGC, tương đương 21,1% cổ phiếu đang lưu hành của VGC từ ngày 26/8-25/9/2020.
Để mua thành công khối lượng cổ phiếu này, Gelex đã 2 lần tăng giá chào mua công khai, trong đó lần thứ nhất tăng từ 17.700 đồng/cp lên 21.500 đồng/cp, lần thứ hai tiếp tục tăng lên 23.500 đồng/, tương đương mức tăng 9,3% so với lần tăng giá chào mua đầu tiên.
Việc tăng giá chào mua công khai được áp dụng với tất cả các cổ đông VGC, kể cả các cổ đông đã đăng ký bán cổ phiếu VGC cho Gelex. Với 2 lần tăng giá này, ước tính tổng số tiền mà Gelex chi ra trong đợt chào mua lần này là hơn 2.223 tỷ đồng.
Phía Gelex trong thời gian gần đây đang thực hiện các phương án huy động vốn. Theo đó, Gelex dự kiến phát hành 293 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ.
Giá chào bán được công bố là 12.000 đồng/cp, tương đương tổng số tiền huy động là 3.515 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, ban lãnh đạo công ty này cũng đã thông qua chủ trương bán hơn 6,2 triệu cổ phiếu quỹ, ước thu về khoảng 146 tỷ đồng (tạm tính theo thị giá).
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN