FCN bị phạt và truy thu hơn 1 tỷ đồng tiền thuế

Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp dành cho FCN là 1,06 tỷ đồng.
 
Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Fecon (FCN). Trong đó, FCN đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính về thuế GTGT và thuế TNDN.
Đối với thuế GTGT, công ty hạch toán giảm thuế GTGT được khấu trừ các hóa đơn của các dự án không có doanh thu. Như vậy, công ty đã vi phạm quy định tại Điều 1, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.
Đối với thuế TNDN, công ty hạch toán chi phí không phù hợp với doanh thu trong kỳ. Như vậy, công ty đã vi phạm quy định tại Điểm 2.3, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015.
Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp là 1,06 tỷ đồng.
FCN bi phat va truy thu hon 1 ty dong tien thue
 
Năm 2021, FCN ghi nhận doanh thu thuần tăng 10% so với thực hiện năm 2020, lên hơn 3.484 tỷ đồng.
Trong năm, loạt chi phí đồng loạt tăng như chi phí tài chính tăng 53%, do tăng chi phí lãi vay và thuê tài chính. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 14% và 4%.
Kết quả, FCN thu về hơn 108 tỷ đồng lãi ròng, giảm 9% so với thực hiện năm trước. Đây cũng là con số lợi nhuận thấp nhất trong vòng 8 năm trở lại đây của FCN.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, FCN đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 175 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 24% và 31% so với thực hiện năm trước. Như vậy, nhà thầu xây dựng này đã thực hiện được 89% mục tiêu doanh thu và 66% mục tiêu lãi sau thuế 2021.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN