Một công ty du lịch lần đầu tiên hút thành công 115 tỷ đồng trái phiếu

Lô trái phiếu LHTCB2427001 được phát hành tại trường trong nước, với khối lượng 1.150 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng là 115 tỷ đồng.
CTCP Thương mại Du lịch Lạc Hồng (Du lịch Lạc Hồng) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu LHTCB2427001, với giá trị 115 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, vào ngày 23/02/2024. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này sẽ là ngày 23/02/2027.
Cụ thể, lô trái phiếu LHTCB2427001 được phát hành tại trường trong nước, với khối lượng 1.150 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng là 115 tỷ đồng. 
Đáng chú ý, đây là lần phát hành trái phiếu đầu tiên của Du lịch Lạc Hồng. Đây là lô trái phiếu không chuyển đồi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.
Với hình thức đảm bảo là “Bảo lãnh thanh toán của tổ chức tài chính, tín dụng; Đảm bảo bằng tài sản”. Loại tài sản đảm bảo là “Bất động sản; Chương trình, dự án; Khác”.
Mot cong ty du lich lan dau tien hut thanh cong 115 ty dong trai phieu
 
Tài sản đảm bảo là Toàn bộ động sản và quyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Dự Án Hợp Tác Kinh Doanh (“Tài Sản Bảo Đảm ĐS&QTS Dự án HTKD) - Toàn bộ quyền tài sản mà Tổ Chức Phát Hành có được từ Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh (“Tài Sản Bảo Đảm QTS Theo Hợp Đồng HTKD”) Sau Ngày Phát Hành: - Các bất động sản thuộc Dự Án Hợp Tác Kinh Doanh như được liệt kê tại Phụ đính 3 của Phương Án Phát Hành (“Tài Sản Bảo Đảm BĐS Dự Án HTKD”) - Các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba.
Về lãi suất, lô trái phiếu LHTCB2427001 có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, dự kiến như sau: Đối với 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định tối đa bằng 9%/năm.
Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: lãi suất thả nổi và bằng tổng của tối đa 4,3%/năm và Lãi Suất Tham Chiếu. Với Lãi Suất Tham Chiếu là trung bình cộng các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam do Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank công bố vào Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó.
Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu này là Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương. 
Theo tìm hiểu được biết, Công ty cổ phần Thương mại Du lịch Lạc Hồng, có địa chỉ trụ sở chính tại xóm Khai Đồi, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, Hòa Bình. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thương mại, dịch vụ và hiện có vốn điều lệ 465 tỷ đồng. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN