Shark Hưng vừa chi 58 tỷ đồng gom 5,7 triệu cổ phiếu CRE

Ngoài ông Hưng, nhiều lãnh đạo của Cen Land cũng đã thực hiện quyền mua cổ phiếu như ông Nguyễn Trung Vũ (Chủ tịch HĐQT)...
Ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT Cen Land (CRE), thông báo đã thực hiện quyền mua hơn 5,7 triệu cổ phiếu CRE với giá trị giao dịch hơn 57,7 tỷ đồng. Sau giao dịch, ông Hưng nắm giữ hơn 11,5 triệu cổ phiếu, tương đương 2,5% cổ phần.
Ngoài ông Hưng, nhiều lãnh đạo của Cen Land cũng đã thực hiện quyền mua cổ phiếu như ông Nguyễn Trung Vũ (Chủ tịch HĐQT), ông Vương Văn Tường (Thành viên HĐQT), ông Nguyễn Minh Hồi (Thành viên HĐQT) hay bà Lê Thị Lan (Kế toán trưởng).
Shark Hung vua chi 58 ty dong gom 5,7 trieu co phieu CRE
 Ông Nguyễn Thanh Hưng - Shark Hưng.
Những giao dịch trên được thực hiện do Cen Land chào bán cổ phiếu ra công chúng theo tỷ lệ 1:1 để tăng vốn. Công ty chào bán gần 202 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cp với phương thức thực hiện quyền mua; và phát hành thêm gần 60,5 triệu cổ phiếu.
Về kết quả kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận cổ đông công ty mẹ 6 tháng đạt lần lượt 2.566 tỷ đồng và 225,5 tỷ đồng, giảm 33% và tăng 9%. Công ty đã thực hiện 30% kế hoạch doanh thu và 32% kế hoạch lợi nhuận năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN