Đất Xanh của đại gia Lương Trí Thìn lãi 26 tỷ đồng trong quý I, thấp nhất kể từ năm 2014

Lãi ròng của Đất Xanh trong quý 1/2020 giảm 77% so cùng kỳ, đạt mức 26 tỷ đồng, đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong quý 1 mà Công ty ghi nhận kể từ năm 2014.
 

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) kết thúc quý 1/2020 với doanh thu hợp nhất gần 602 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu môi giới vẫn đóng góp tỷ trọng cao nhất (69%); kế tiếp là doanh thu từ hợp đồng xây dựng,…

Giá vốn chiếm 238 tỷ nên lợi nhuận gộp trong quý 1 chỉ còn 364 tỷ đồng, giảm 52% so cùng kỳ. Dù vậy thì biên lãi gộp tăng mạnh từ mức 47% của quý 1/2019 lên 60% của cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động tài chính của Công ty tăng gấp đôi so cùng kỳ lên hơn 25 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính chỉ tăng nhẹ 4% lên 52 tỷ đồng.

Kỳ này, Công ty ghi nhận lãi liên doanh liên kết chỉ hơn 500 triệu đồng, trong khi cùng kỳ đến 34 tỷ đồng.

Doanh thu giảm mạnh cùng lãi liên doanh không nhiều khiến lãi ròng của Đất Xanh trong quý 1 giảm 77% so cùng kỳ, đạt mức 26 tỷ đồng, đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong quý 1 mà Công ty ghi nhận kể từ năm 2014.

Dat Xanh cua dai gia Luong Tri Thin lai 26 ty dong trong quy I, thap nhat ke tu nam 2014
 Đất Xanh báo lãi chỉ 26 tỷ trong quý 1/2020.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của Đất Xanh tăng 7% lên mức 21.255 tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý là khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 67% lên 512 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng tăng 46%, chiếm 8.552, tập trung chủ yếu ở các bất động sản dở dang từ các kỳ trước như Gemriverside, Opal Skyview, Tuyên Sơn, Opal City, Sunshine Resident... và phát sinh trong kỳ này là Opal Skyline, La maison và các dự án khác.

Về tình hình vay nợ, tại thời điểm cuối quý 1, Đất Xanh tăng nợ vay tài chính ngắn hạn 164 tỷ đồng, ghi nhận gần 1.228 tỷ đồng. Vay nợ tài chính dài hạn cũng tăng lên 31% con số 4.382 tỷ từ 3.337 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN