Con gái Chủ tịch May Sông Hồng chi 26 tỷ đồng gom 0,95% vốn

Với mức giá trên thị trường, ước tính con gái Chủ tịch đã chi gần 26 tỷ đồng cho giao dịch này.
 
Bà Bùi Thu Hà, con gái ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tịch HĐQT CTCP May Sông Hồng (MSH) đã thông báo mua hơn 476.000 cổ phiếu MSH.
Theo đó, bà Hà đã chính thức trở thành cổ đông tại May Sông Hồng sau khi giao dịch thành công với tỷ lệ sở hữu đạt 0,95% vốn. 
Phương thức giao dịch thỏa thuận, thời gian diễn ra giao dịch là ngày 4/6/2021. Với mức giá trên thị trường, ước tính con gái Chủ tịch đã chi gần 26 tỷ đồng cho giao dịch này.
Con gai Chu tich May Song Hong chi 26 ty dong gom 0,95% von
 
Sơ về kết quả kinh doanh, May Sông Hồng báo doanh thu thuần trong quý 1 đạt 945 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2020.
Giá vốn hàng bán giảm 6% xuống còn 729 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt 216 tỷ đồng, tăng 34%.
Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính tăng 17% lên gần 16 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 61% xuống 2,5 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 32% xuống còn 26 tỷ đồng, trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 74% lên gần 88 tỷ đồng.
Sau cùng, lợi nhuận trước thuế của MSH đạt 116 tỷ đồng, tăng 47%; lợi nhuận sau thuế đạt 92 tỷ đồng, tăng 44% so với quý 1/2020.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN