Cổ phiếu L35 có nguy cơ bị huỷ niêm yết bắt buộc

L35 có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định do Công ty có kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tục.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cảnh báo về khả năng huỷ niêm yết cổ phiếu L35 của CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama sau khi BCTC kiểm toán 2022 được công bố.
Theo HNX, L35 có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định, do Công ty có kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tục sau BCTC kiểm toán 2022.
Trước đó, L35 bị cảnh báo về nguy cơ huỷ niêm yết sau khi công bố BCTC tự lập 2022 với lợi nhuận tiếp tục âm.
Ngoài ra, BCTC kiểm toán 2022 của L35 cũng nhận được 3 ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ Công ty kiểm toán AASC. Công ty đã có văn bản giải trình về vấn đề này.
Co phieu L35 co nguy co bi huy niem yet bat buoc
HNX đưa ra cảnh báo cổ phiếu L35.
Đầu tiên, kiểm toán cho biết chưa thu thập được các bằng chứng kiểm toán đối với khả năng thu hồi các khoản công nợ ngắn hạn (15.27 tỷ đồng) tại thời điểm 1/1 và 31/12/2022. Theo L35, đây là khoản công nợ phát sinh trên 3 năm và hai bên đang thực hiện thanh quyết toán hợp đồng, dẫn đến chưa đánh giá được khả năng thu hồi các khoản phải thu này.
Thứ 2, đơn vị kiểm toán cho biết do được bổ nhiệm sau ngày 31/12/2022 nên không thể chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho của Công ty, cũng không thu thập được đầy đủ bằng chứng phù hợp để khẳng định tính hiện hữu của khoản mục này. L35 không có ý kiến thêm về ý kiến này.
Thứ 3 là số tiền phạt chậm nộp thuế từ năm 2019-2021 tổng cộng gần 4 tỷ đồng. Công ty đã ghi nhận số tiền này vào chỉ tiêu “chi phí khác” trên báo cáo kết quả kinh doanh 2022 mà không hồi tố vào BCTC các năm trước. L35 cho biết vì chưa hồi tố, đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ.
Sau kiểm toán, L35 lỗ thêm 4 tỷ đồng, tổng cộng lỗ sau thuế 12,88 tỷ đồng (so với lỗ 8,7 tỷ đồng trước kiểm toán).
Công ty cho biết nguyên nhân từ khoản chi phí khác tăng lên do Công ty ghi nhận hạch toán chi phí thuế phát sinh sau kiểm tra của Cục thuế tỉnh Ninh Bình.
Mức lỗ 2022 của L35 thậm chí còn nặng hơn năm 2021 (lỗ 6,6 tỷ đồng), do doanh thu tăng không đáng kể trong khi các yếu tố chi phí đầu vào tăng, dư nợ vay cao làm chi phí lãi vay lớn.
Chi tiết hơn, Công ty cho biết dù tình hình dịch bệnh được kiểm soát cùng chỉ đạo tháo gỡ từ Chính phủ với các công trình trọng điểm, qua đó giúp những dự án chậm tiến độ được triển khai, nhưng diễn biến phức tạp kinh tế - địa - chính trị toàn cầu, chi phí nguyên vật liệu, vật tư thi công tăng mạnh dẫn đến tình trạng thua lỗ cho Công ty.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN