Cổ phiếu chủ hãng kem Tràng Tiền bị cắt margin từ ngày mai 9/9

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa quyết định đưa cổ phiếu OCH của CTCP One Capital Hospitality vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
HNX cho biết lý do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2022 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là số âm.
Ngoài ra, cổ phiếu OCH cũng thuộc diện bị cảnh báo, hạn chế giao dịch. Thời gian hiệu lực từ ngày 9/9/2022.
Được biết, ngày 2/6, HNX ra quyết định chuyển cổ phiếu OCH từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch và chỉ được phép giao dịch trong phiên thứ 6 hàng tuần với lý do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 quá 45 ngày so với thời gian quy định.
Co phieu chu hang kem Trang Tien bi cat margin tu ngay mai 9/9
 
Song song đó, UBCKNN quyết định phạt 60 triệu đồng do One Capital Hospitality công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Cụ thể, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCK và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
Thêm nữa, Công ty cũng bị UBCKNN phạt 150 triệu đồng do One Capital Hospitality đã công bố thông tin sai lệch về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Báo cáo tài chính quý 4/2021 (trước kiểm toán).
Cụ thể, qua xem xét cho thấy, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của Công ty trước kiểm toán là lãi 5,7 tỷ đồng tại Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2021 và lỗ 76,8 tỷ đồng tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021.
Tuy nhiên, thực tế lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của Công ty sau kiểm toán là lỗ 387,8 tỷ đồng tại Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2021 và lỗ 467,5 tỷ đồng tại Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021.
UBCKNN nhấn mạnh: “Buộc Công ty cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch nêu trên”.
Tổng hình phạt bằng tiền đối với One Capital Hospitality là 210 triệu đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN