Chứng khoán phiên 29/2: HPG được khuyến nghị mua vào

Các công ty chứng khoán đã đưa ra khuyến nghị cho cổ phiếu nào trong phiên giao dịch ngày 29/2?
Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu HPG
CTCK MB (MBS)
Chúng tôi sử dụng 2 phương pháp FCFF và P/B để đưa ra giá trị hợp lý của cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) trong năm 2024 là 37.000 đồng/CP (tiềm năng tăng giá 22% so với giá đóng cửa ngày 27/2/2024, tăng 16% so với giá mục tiêu cũ). Đồng thời khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu này.
Việc thay đổi giá mục tiêu này chủ yếu dựa trên việc: (1) Điều chỉnh tăng EPS 2024 - 2025 thêm 30% - 55% và (2) Chuyển định giá từ cuối năm 2023 sang cuối năm 2024 với mức P/B được xác định lại nhằm phù hợp với bối cảnh ngành thép.
Rủi ro giảm giá bao gồm: (1) nhu cầu không phục hồi như kì vọng tác động tiêu cực đến giá thép và (2) chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh gấy áp lực lên biên lợi nhuân gộp của DN.
Chung khoan phien 29/2: HPG duoc khuyen nghi mua vao
 
Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TNG
CTCK BIDV (BSC)
Trong 2024, BSC cho rằng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) sẽ ghi nhận lợi nhuận hồi phục mạnh 45% nhờ
(1) Đơn hàng xuất khẩu tăng 14%, trong đó đơn giá hồi phục 3% nhờ (i) giảm áp lực tồn kho, thị trường bán lẻ quần áo Mỹ hồi phục (ii) TNG đáp ứng các yếu tố ESG giúp thu hút đơn hàng từ khách hàng mới và cũ (iii) TNG tăng 15% công suất trong 2024 để phục vụ lượng đơn tăng thêm.
(2) Chi phí lãi vay giảm do lãi vay dài hạn giảm 2.6 điểm % so với cùng kỳ (đã đề cập trong báo cáo trước đó).
Hiện tại, TNG đang được giao dịch ở mức P/E FW 2024 = 7 lần hợp lý để mua vào, thấp hơn trung bình chu kỳ trước = 8.5 và trung bình ngành dệt may = 8-9 lần.
Năm 2024, BSC dự báo TNG ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số lần lượt đạt 8.061 tỷ đồng (tăng 14% so với năm trước) và 328 tỷ đồng (tăng trưởng 45% ), thay đổi lần lượt 0.0%/2.1% so với báo cáo trước đó, tương đương EPS dự kiến 2.910 đồng/CP, EPS FW = 7.1 lần.
So với báo cáo trước đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị mua đối với TNG với giá mục tiêu 26.200 đồng/CP (tăng 2% so với giá mục tiêu cũ, tăng 22% so với giá ngày 27/2/2024) dựa trên: (
1) Duy trì mức P/E mục tiêu = 9 lần trong báo cáo trước đó dựa trên (i) kỳ vọng tăng trưởng giai đoạn 2023 – 2025 đạt 27% CAGR mạnh hơn so với chu kỳ tăng trưởng trước đó 2020 – 2022 đạt 22% CAGR (trung bình giai đoạn 8.5 lần P/E) (ii) triển vọng phục hồi nhanh hơn các doanh nghiệp cùng ngành nhờ duy trì được quy mô doanh thu không bị giảm sút trong giai đoạn khó khăn của ngành may (iii) thu hút thêm lượng đơn từ cả khách hàng mới và cũ nhờ đáp ứng yếu tố về ESG
(2) Mức thay đổi 2% giá mục tiêu chủ yếu do mức tăng tương ứng trong dự phóng lợi nhuận 2024 của BSC.
Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu QNS
CTCK Bảo Việt (BVSC)
Với dự báo lợi nhuận 2024 tiếp tục ở mức cao lịch sử, cổ phiếu CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) chỉ đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 6,3 lần, thấp hơn 30% so với P/E bình quân kể từ 2019 đến nay.
Ngoài ra, suất cổ tức ở mức 6,3% cũng khá tốt và tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm nay có thể sẽ được nới tăng thêm khi doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao trong khi chưa có kế hoạch đầu tư lớn.
Trên cơ sở đó, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM với giá hợp lý 60.000 đồng/cp, tương ứng với P/E mục tiêu 8 lần.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN