Chứng khoán ngày 28/6: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 28/6.

Khuyến nghị mua KBC với giá mục tiêu 41.600 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) đã tổ chức ĐHCĐ tại Bắc Ninh vào ngày 25/06/2022.

Cổ đông đã thông qua kế hoạch tổng thu nhập năm 2022 của KBC (bao gồm doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác) là 9,8 nghìn tỷ đồng (+119% YoY) và LNST là 4,5 nghìn tỷ đồng (+371% YoY), tương ứng 96% và 101% dự báo cả năm.

Kế hoạch này không thay đổi so với kế hoạch đã được công bố tại ĐHCĐ bất thường của KBC vào ngày 10/02/2022.

ĐHCĐ đã không gồm các đề xuất quan trọng do KBC đã tổ chức ĐHCĐ bất thường vào đầu năm nay và các cổ đông đã thông qua các đề xuất chính cho năm 2022. Ví dụ, kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ của KBC đã được cổ đông thông qua với số lượng tối đa 150 triệu cổ phiếu (tương ứng 19,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành); tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa được thực hiện.

VCSC khuyến nghị mua cho KBC với giá mục tiêu 41.600 đồng/cp.

Chung khoan ngay 28/6: Co phieu nao duoc khuyen nghi?
 

Khuyến nghị chốt lãi DBC với giá 24.000 đồng/cp

CTCK BIDV (BSC): DBC có một phiên tăng điểm tốt với mẫu hình nến Marubozu gần như hoàn hảo. Thanh khoản cổ phiếu thấp hơn ngưỡng trung bình 20 phiên.

Đường MACD có dấu hiệu cắt đường tín hiệu đi lên, chỉ RSI tạo phân kỳ tăng, đồng thời đi từ vùng quá bán đi lên, ủng hộ xu hướng hồi phục trở lại. Đường giá cổ phiếu nằm dưới MA(20) và MA(50), tuy nhiên đang có tín hiệu hồi và tiếp cận lại đường MA(20).

Nhà đầu tư trung hạn có thể mở vị thế tại ngưỡng 19.45, chốt lãi tại ngưỡng 24 và cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng 18.25.

Khuyến nghị mua VEA với giá mục tiêu 50.100 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): VCSC đã tham dự ĐHCĐ của Tổng CT Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEA) vào ngày 24/06/2022. Cuộc họp xoay quanh kế hoạch tái cơ cấu của công ty và tiến độ chuyển niêm yết.

Cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2021: 4.038 đồng/CP (lợi suất 10,3%), dự kiến sẽ được trả vào nửa cuối 2022. Cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2021 của VEA thấp hơn dự báo là 4.494 đồng/CP chủ yếu do trích lập dự phòng tiềm năng trị giá 606 tỷ đồng (10% lợi nhuận độc lập của năm tài chính 2021) liên quan đến các khoản nợ xấu của công ty mẹ đối với các công ty con và công ty liên kết.

Trong năm tài chính 2022, VEA đặt kế hoạch LNST của công ty mẹ (độc lập) đạt 4,5 nghìn tỷ đồng (-25% YoY) - thấp hơn 23% so với dự báo chủ yếu do các khoản dự phòng tiềm năng liên quan đến các công ty liên kết và công ty con hoạt động kém hiệu quả. VEA chưa công bố kế hoạch lợi nhuận hợp nhất năm 2022 của công ty.

Ban lãnh đạo duy trì kế hoạch dài hạn về việc chuyển niêm yết cổ phiếu của VEA từ sàn UPCoM sang sàn HOSE hoặc HNX. Tuy nhiên, quá trình này cần nhiều thời gian và có khả năng không thể hoàn thành vào năm 2022, theo VEA.

VCSC khuyến nghị mua cổ phiếu VEA với giá mục tiêu 50.100 đồng/cp.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN