Chứng khoán ngày 24/2: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 24/2.

Khuyến nghị khả quan VHC với giá 72.800 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN vì cho rằng mảng kinh doanh collagen và gelatin (C&G) của VHC có triển vọng tăng trưởng khả quan. Trong khi đó, VCSC kỳ vọng tăng trưởng sản lượng bán đi ngang ở mức 1% YoY vào năm 2023 do nhu cầu phi lê cá tra toàn cầu giảm kể từ quý 4/2022.

VCSC tăng giá mục tiêu thêm 7%, chủ yếu do tăng dự báo lợi nhuận đối với phân khúc phi lê đông lạnh và C&G thêm 11% trong giai đoạn 2024-2025 do kỳ vọng nhu cầu phi lê phục hồi mạnh hơn và đóng góp lợi nhuận tăng nhanh từ mảng kinh doanh C&G.

VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS đạt 19% trong giai đoạn 2023-2025. Giá mục tiêu tương ứng P/E năm 2023 của VHC là 9,4 lần so với P/E trượt trung bình 5 năm là 7,7 lần.

VCSC cho rằng điều này là hợp lý khi duy trì quan điểm rằng mảng C&G đang tăng trưởng nên giao dịch ở mức cao hơn so với mảng phi lê cá truyền thống của VHC.

Rủi ro: Tiêu thụ cá tra toàn cầu yếu hơn dự kiến; doanh số C&G thấp hơn kỳ vọng.

Chung khoan ngay 24/2: Co phieu nao duoc khuyen nghi?
 Cổ phiếu nào được khuyến nghị phiên 24/2?

Khuyến nghị HSG với giá mục tiêu 13.100 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đã công bố các đề xuất để trình cổ đông thông qua tại ĐHCĐ của công ty vào ngày 01/3/2023. Những điểm chính mà VCSC ghi nhận như sau:

Ban lãnh đạo HSG đặt kế hoạch năm tài chính 2023 (ngày kết thúc năm tài chính của HSG là ngày 30/9) với 2 kịch bản LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 là 100 tỷ đồng và 300 tỷ đồng so với LNST thực tế năm 2022 là 251 tỷ đồng. Các kịch bản LNST này thấp hơn dự báo là 1,3 nghìn tỷ đồng.

VCSC lưu ý rằng kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS của HSG thuờng không phải là chỉ báo tốt về kết quả thực tế của công ty.

Tài liệu ĐHCĐ nhận định triển vọng mảng xuất khẩu thép tiếp tục có diễn biến không ổn định trong năm 2023. Ngoài ra, thị trường trong nước ghi nhận sự cạnh tranh gay gắt về giá. HSG đề xuất mức chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 tối đa là 3%. Thông tin về thời gian trả cổ tức chưa được công bố.

Khuyến nghị phù hợp HPG với giá mục tiêu 21.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): HPG đã công bố các đề xuất sẽ được trình cổ đông thông qua tại ĐHCĐ thường niên của công ty, dự kiến tổ chức ngày 30/03/2023.

HPG đề xuất kế hoạch năm 2023 với doanh thu đạt 150 nghìn tỷ đồng (+6% YoY) và LNST đạt 8 nghìn tỷ đồng (-5% YoY). Dự báo lợi nhuận của HPG thấp hơn dự báo LNST hiện tại là 13,3 nghìn tỷ đồng (+57% YoY).

VCSC lưu ý rằng kế hoạch kinh doanh của HPG thường khá thận trọng - ngoại trừ trong điều kiện thị trường bất thường vào năm 2022 (chi tiết như được thể hiện trong bảng bên dưới)

HPG không đề xuất kế hoạch chia cổ tức cho năm 2022 và 2023, phù hợp với giả định hiện tại.

VCSC hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với HPG với giá mục tiêu là 21.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng mức sinh lời -0,9% dựa theo giá đóng cửa ngày 22/2.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN