Chứng khoán ngày 21/6: Cổ phiếu nào được khuyến nghị mua vào?

Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 21/6.

Khuyến nghị phù hợp với ACV với giá mục tiêu 91.800 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CT Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên tại TP. HCM vào ngày 17/06/2022.

Các cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2022 của ACV với tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, thu nhập tài chính và thu nhập khác) là 10,3 nghìn tỷ đồng và LNTT là 2,6 nghìn tỷ đồng (+326% YoY).

Kế hoạch của ACV dựa trên giả định hành khách gồm 75 triệu hành khách trong nước (+2,5 lần YoY) và 5 triệu hành khách quốc tế (+10 lần YoY) trong năm 2022.

Dự báo tổng thu nhập và LNTT năm 2022 của ACV lần lượt ương ứng 101% và 59% dự báo cả năm. Mặc dù kế hoạch hành khách trong nước của ACV cho năm 2022 gần như phù hợp với kỳ vọng hiện tại khi chiếm 102% dự báo, nhưng kế hoạch hành khách quốc tế của ACV thấp hơn nhiều so với dự báo hiện tại của chúng tôi là 11 triệu hành khách quốc tế vào năm 2022.

VCSC cho rằng sự khác biệt về dự báo hành khách quốc tế là lý do chính cho chênh lệch giữa dự báo LNTT của chúng tôi và kế hoạch của ACV.

Tuy nhiên, VCSC không cho rằng có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo khi VCSC tiếp tục cho rằng lượng hành khách quốc tế sẽ phục hồi đáng kể bắt đầu từ 6 tháng cuối năm 2022 nhờ tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 cao và việc mở cửa trở lại tại các thị trường nguồn hành khách quốc tế của Việt Nam.

Cổ đông cũng đã thông qua việc phân bổ quỹ khen thưởng và phúc lợi là 89 tỷ đồng – tương ứng 19% LNST sau lợi ích CĐTS 2021 - cao hơn kỳ vọng là 10%. Tỷ lệ cho năm 2019 và năm 2020 lần lượt là 10% và 24%.

VCSC khuyến nghị phù hợp thị trường đối với ACV với giá mục tiêu 91.800 đồng/cp.

Chung khoan ngay 21/6: Co phieu nao duoc khuyen nghi mua vao?
 CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 21/6?

Khuyến nghị mua CSV với giá mục tiêu 58.000 đồng/cp

CTCK BIDV (BSC): CSV có một phiên tăng điểm tốt cùng thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên.

Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI tiếp tục cho thấy xu hướng tích cực, đường giá cổ phiếu hiện ở trên đường MA20 và MA50 đồng thời đường MA20 đang có xu hướng cắt lên trên đường MA50.

Nhà đầu tư trung hạn có thể mở vị thế tại ngưỡng 51.8, chốt lãi tại ngưỡng 58.0 và cắt lỗ nếu cổ phiếu giảm xuống dưới ngưỡng 48.5.

Khuyến nghị phù hợp cho GVR với giá mục tiêu 29.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) đã tổ chức ĐHCĐ tại TP. HCM vào ngày 17/06/2022.

Các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của GVR với tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, thu nhập tài chính và thu nhập khác) là 29,7 nghìn tỷ đồng (+4,8% YoY) và LNST là 5,3 nghìn tỷ đồng (đi ngang YoY), tương ứng 92% và 84% dự báo cả năm.

VCSC cho rằng sự chênh lệch giữa dự báo LNST năm 2022 và kế hoạch của GVR là do dự báo cao hơn cho

(1) lợi nhuận đóng góp của mảng cao su - mà VCSC kỳ vọng sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận khoảng 7% YoY trong năm 2022 so với kế hoạch lợi nhuận không đổi YoY của GVR - và (2) thu nhập tài chính từ việc thoái vốn theo kế hoạch của GVR là 500 tỷ - 600 tỷ đồng so với dự báo hiện tại là 841 tỷ đồng vào năm 2022.

Các cổ đông đã thông qua mức cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2021 là 410 đồng/cổ phiếu (tương đương lợi suất cổ tức là 1,8%), thấp hơn mức cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2021 được đề xuất tại ĐHCĐ năm 2021 của GVR và giả định hiện tại là 600 đồng/cổ phiếu.

Các cổ đông cũng đã thông qua việc phân bổ 16,4 tỷ đồng từ lợi nhuận năm 2021 cho quỹ khen thưởng và phúc lợi cho nhân viên và ban lãnh đạo, hầu như không thay đổi so với năm trước. Ngoài ra, số tiền này là một khoản không đáng kể so với lợi nhuận của GVR.

VCSC khuyến nghị khả quan cho GVR với giá mục tiêu 29.000 đồng/cp.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN