BRC đặt mục tiêu doanh thu gần 330 tỷ đồng trong năm 2024

Cao su Bến Thành đặt kế hoạch doanh thu 330 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 24,5 tỷ đồng, chia cổ tức 10%.

 

BRC dat muc tieu doanh thu gan 330 ty dong trong nam 2024
Dây chuyền sản xuất tại Công ty cổ phần Cao su Bến Thành 
Theo Nghị quyết số 522/NQ-ĐHĐCĐ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (mã chứng khoán BRC) đặt mục tiêu tổng chi phí ở mức 305,3 tỷ đồng. Với doanh thu dự kiến gần 330 tỷ đồng và kiểm soát chi phí chặt chẽ, công ty kỳ vọng đạt lợi nhuận trước thuế 24,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 19,6 tỷ đồng.
BRC cũng thể hiện sự lạc quan về hiệu quả hoạt động, đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ đạt 19,82%.
Để chia sẻ thành quả kinh doanh với cổ đông, BRC dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ, tương đương 12,37 tỷ đồng.
Về kế hoạch trà thù lao, năm 2024, tổ mức chi thù lao của người quản lý không chuyên trách không cao hơn tổng mức thù lao thực hiện năm 2023, cụ thể như sau: Chủ tịch HĐQT được trả 5 triệu đồng/tháng, Thành viên HĐQT được trả 4 triệu đồng/tháng và Thành viên Ban Kiểm soát là 2.5 triệu đồng/tháng.
Cùng với việc công bố kế hoạch kinh doanh, doanh nghiệp này cũng thông qua quyết định thay đổi nhân sự cấp cao. Ông Nguyễn Nho Lương được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, trong khi ông Nguyễn Quốc Khanh miễn nhiệm chức vụ này.
Năm 2023, Cao su Bến Thành đã mở rộng mạng lưới khách hàng, đạt cột mốc 771 khách hàng, tăng 45 khách hàng so với năm trước. Doanh thu đạt 333 tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch, và lợi nhuận đạt 24,2 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, công ty cũng đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu cao su kỹ thuật sang các thị trường như Mỹ, Mexico, Nhật Bản và Indonesia.
BRC đã đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ, ứng dụng phần mềm quản lý và triển khai các giải pháp số hóa quy trình sản xuất và không ngừng cải tiến công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Phòng thí nghiệm đạt chuẩn Vilas của công ty đã nghiên cứu và cải tiến nhiều công thức cao su, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
Để thực hiện hóa mục tiêu doanh thu, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, tập trung vào các sản phẩm chủ lực và đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Đồng thời, BRC sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và giữ vững vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp cao su Việt Nam.
Thảo Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN