Bảo hiểm Petrolimex chi hơn trăm tỷ trả cổ tức

Với gần 110,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Bảo hiểm Petrolimex sẽ chi ra gần 110,9 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông. 
Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (Pjico, PGI) vừa có thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2023, dự kiến ngày đăng ký cuối cùng là 26/2, ngày chi trả cổ tức là 15/3.
Cổ phiếu sẽ được chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ phiếu, cổ đông nhận được 1.000 đồng). Như vậy, với gần 110,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Bảo hiểm Petrolimex sẽ chi ra gần 110,9 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông. Nguồn vốn chi trả được trích từ lợi nhuận kinh doanh năm 2023.
Bao hiem Petrolimex chi hon tram ty tra co tuc
 
Về tình hình kinh doanh của công ty, quý 4 vừa qua, Bảo hiểm Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt 895 tỷ đồng, tăng nhẹ 5%, doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.142 tỷ đồng tăng 4% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng gần 6 tỷ đồng, lên 687 tỷ đồng.
Về hoạt động tài chính, kỳ này, doanh thu tài chính của công ty tăng 71% lên gần 40,6 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 89% lên hơn 10,4 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 39% lên hơn 195 tỷ đồng. Do các loại chi phí tăng cao, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận kế toán trước thuế của Bảo hiểm Petrolimex đã giảm 13% YoY, còn 45 tỷ đồng.
Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của Bảo hiểm Petrolimex đạt 3.226 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm đạt 4.023 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 5% và 7% so với năm 2022. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng tăng 4% lên 2.495 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính tăng 69% lên gần 137 tỷ đồng, thu nhập khác cũng gấp 2,2 lần cùng kỳ lên 26 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 47% lên gần 31,5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17% lên 567 tỷ đồng.
Nhờ doanh thu tăng trưởng tốt, lợi nhuận trước thuế năm 2023 của Bảo hiểm Petrolimex vẫn tăng 12% so với năm trước, đạt gần 284 tỷ đồng.
Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Bảo hiểm Petrolimex đặt mục tiêu tổng doanh thu 4.838 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận trước thuế gần 256 tỷ đồng, tăng nhẹ 3 tỷ đồng. Như vậy, đến hết năm, công ty mới hoàn thành 83,2% kế hoạch doanh thu nhưng đã vượt gần 11% kế hoạch lợi nhuận năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN