Agribank trả lương nhân viên trung bình 27 triệu/tháng

Agribank công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, với lãi trước thuế tăng 40% so với cùng kỳ lên 9.464 tỷ đồng.  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa có báo cáo về chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2020 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021. Theo đó, mức tiền lương bình quân của cán bộ nhân viên Agribank dự kiến đạt 26,76 triệu đồng/người/tháng.
Năm ngoái, tiền lương bình quân của cán bộ nhân viên Agribank đạt 25,9 triệu đồng/người/tháng.
Lai khung quy 2 ... Agribank tra luong nhan vien trung binh 27 trieu/thang
 Agribank báo lãi sau thuế 7.573 tỷ đồng. Ảnh: Kinhtedothi
Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế của của Agribank đạt 9.464 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 69,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Lãi sau thuế là 7.573 tỷ đồng.
Thu nhập lãi thuần 6 tháng đầu năm 2021 của ngân hàng đạt 25.973 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 22% đạt 2.527 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 759 tỷ, tăng 29,7% so với cùng kỳ. Ngoài ra, lãi từ hoạt động khác tăng mạnh 59% đạt 4.294 tỷ đồng.
Tổng thu nhập hoạt động của Agribank tăng 32% đạt 33.581 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí hoạt động giảm 5,9% xuống 11.467 tỷ do ngân hàng giảm chi lương và phụ cấp cho nhân viên.
Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro của ngân hàng tăng mạnh tới 94% lên 12.650 tỷ đồng.
Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của Agribank đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái, là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hiện nay.
Dư nợ cho vay khách hàng tăng 1,6% trong nửa đầu năm lên hơn 1,2 triệu tỷ. Tiền gửi khách hàng tăng 4,2% lên hơn 1,46 triệu tỷ.
Tỷ lệ nợ xấu của Agribank tới cuối tháng 6 là 1,98%, tăng so với mức 1,78% hồi đầu năm, đảm bảo quy định của NHNN. Mặc dù nợ xấu tuyệt đối lớn, song điểm đáng mừng là tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Agribank đã tăng mạnh lên 130% so với mức xấp xỉ 100% cùng kỳ năm ngoái.
Hoàng Minh

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN