ACV báo lỗ kỷ lục 855 tỷ đồng trong quý 3

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) lỗ kỷ lục trong quý 3 năm nay vì sự hoành hành của COVID-19.
Trong quý 3, ACV chỉ đạt gần 371 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh doanh dưới giá vốn khiến công ty ghi nhận lợi nhuận gộp âm gần 1.004 tỷ đồng.
Tuy nhiên nhờ khoản doanh thu tài chính (chủ yếu là lãi tiền gửi) gần 463 tỷ nên doanh nghiệp chỉ còn lỗ ròng 855 tỷ đồng, đây là con số lỗ kỷ lục của doanh nghiệp này kể từ khi dịch bùng phát.
ACV cho biết doanh nghiệp là đơn vị chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh trong khi vẫn phải có những chính sách hỗ trợ các hãng hàng không cũng chịu ảnh hưởng từ dịch.
Bên cạnh đó hoạt động kinh doanh cũng bị tác động do việc phản ánh kết quả hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quyết định số 2007 ban hành ngày 7/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do nhà nước đầu tư, quản lý.
ACV bao lo ky luc 855 ty dong trong quy 3
 
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, ACV đạt 3.798 tỷ đồng doanh thu thuần, 501 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm lần lượt 37,5% và 63% so với cùng kỳ năm ngoái.
Năm 2021, ACV đặt mục tiêu doanh thu 10.564 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.359 tỷ đồng. Với khoản lãi trước thuế hơn 610 tỷ đồng, sau 9 tháng ACV mới đạt được gần 26% chỉ tiêu lợi nhuận và gần 36% kế hoạch doanh thu của năm.
Tổng tài sản cuối quý 3 của ACV đạt 55.359 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,7% so với đầu năm. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản tiền, tiền gửi có kì hạn với giá trị 33.248 tỷ đồng cuối tháng 9 và giảm khoảng 436 tỷ đồng so với đầu năm.
Tổng nợ đi vay cuối kỳ của ACV là 14.074 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn và giảm 9,7% so với đầu năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN