ABBank lên kế hoạch huy động chỉ nhích 2% và không trả cổ tức

Năm 2021, ABBank đặt kế hoạch huy động thị trường 1 chỉ nhích 2%, nhưng tín dụng lại tăng 18% và lãi trước thuế vọt 44%.
Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, năm 2021, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đặt mục tiêu tổng tài sản chỉ nhích nhẹ 3% lên 120.217 tỷ đồng. Huy động thị trường 1 cũng chỉ tăng 2% lên 85.794 tỷ đồng.
Dư nợ tín dụng lại tăng khá 18% với 81.655 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu dưới 3%.
Tỷ lệ thu phí dịch vụ trên tổng thu nhập lãi thuần tăng từ 16,20% lên 20%. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu tăng mạnh 44% lên 1.973 tỷ đồng. 
ABBank len ke hoach huy dong chi nhich 2% va khong tra co tuc
 
Nhiệm vụ trọng tâm của ABBank trong năm 2021 và định hướng trung hạn đến hết năm 2025 là nâng cao năng lực dịch vụ, phát triển sản phẩm chuyên biệt và tinh thông sản phẩm đại trà, bảo đảm chất lượng tài sản và chủ động phòng tránh rủi ro để tăng trưởng bền vững; chủ động ứng phó với tình huống rủi ro như khủng hoảng, dịch bệnh, thiên tai; phát huy hiệu quả công tác thu hồi nợ xấu...
Nhìn lại năm 2020, tổng tài sản ABBank ghi nhận 116.367 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 8.911 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.403 tỷ đồng.
Riêng công ty con là Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP An Bình (ABBA) ghi lãi trước thuế đạt 60 tỷ đồng.
Năm 2020, Ngân hàng đã xử lý, thu hồi được 1.439,45 tỷ đồng nợ xấu và nợ có vấn đề, đạt 176% kế hoạch cả năm (816 tỷ đồng).
Tỷ lệ nợ xấu được khống chế ở mức 1,50%, giảm 0,34% so với năm 2019.
HĐQT nhận thấy việc giữ lại lợi nhuận sau thuế để tích luỹ vốn tăng cường năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và nhu cầu phát triển của Ngân hàng trong những năm tới là cần thiết. Do đó, HĐQT đề xuất giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại để thực hiện tăng vốn điều lệ theo dự kiến.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN