Bao giờ được đấu giá biển số ô tô và mức khởi điểm là bao nhiêu?

Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số ôtô với 473 phiếu tán thành, chiếm 94,98%.
 
Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, từ 1/7/2023, việc đấu giá biển số ôtô chính thức được thí điểm trên toàn quốc. Mức giá khởi điểm là 40 triệu đồng, tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe đưa ra đấu giá với bước giá là 5 triệu đồng và đấu giá chỉ áp dụng với biển xe nền màu trắng, chữ và số màu đen (trừ biển số cấp cho ôtô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế; ôtô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài; ôtô của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện lãnh sự... hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam).
Số tiền thu từ đấu giá biển số xe ôtô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Chính phủ cũng đưa ra những quy định cụ thể về việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ôtô.
Bao gio duoc dau gia bien so o to va muc khoi diem la bao nhieu?
 Đấu giá biển số xe ôtô từ năm 2023, khởi điểm 40 triệu đồng.
Hình thức đấu giá là đấu giá trực tuyến. Phương thức đấu giá là phương thức trả giá lên. Chính phủ sẽ quy định trình tự, thủ tục đấu giá biển số xe ôtô. Theo đó, Bộ Công an, các tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm phải công khai biển số ôtô chưa đăng ký, dự kiến cấp mới. Tổ chức, cá nhân được lựa chọn biển số xe của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đăng ký tham gia đấu giá. Biển số xe không được lựa chọn để đấu giá hoặc đấu giá không thành được chuyển ngay vào hệ thống đăng ký, quản lý xe để đăng ký theo quy định.
Người trúng đấu giá cũng được giữ lại biển số xe ôtô trúng đấu giá trong trường hợp xe ôtô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm xe ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển giao quyền sở hữu. Được cấp lại biển số xe ôtô trúng đấu giá, văn bản xác nhận biển số xe ôtô trúng đấu giá khi bị mất, bị mờ, hỏng.
Nhưng người trúng đấu giá không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số xe trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe gắn biển số trúng đấu giá. Trong quá trình thí điểm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ Công an theo dõi, có phương án giải quyết những vấn đề phát sinh để bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện nghị quyết được hiệu quả.
Trong trường hợp khi hết thời hạn mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia đấu giá, biển số ôtô đưa ra đấu giá được chuyển nhượng cho người đó.
Bên cạnh đó, người trúng đấu giá biển số xe ôtô có những quyền được quy định tại nghị quyết như sau: Được cấp văn bản xác nhận biển số xe ôtô trúng đấu giá sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá; Được đăng ký biển số xe ôtô trúng đấu giá gắn với xe ôtô thuộc sở hữu của mình tại cơ quan công an nơi quản lý biển số xe ôtô trúng đấu giá hoặc nơi người trúng đấu giá đăng ký thường trú, đặt trụ sở.
Thảo Nguyễn

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN