Giới siêu giàu Việt có hơn 1.000 người, ông Phạm Nhật Vượng đỉnh bảng

Số người siêu giàu với tài sản đạt trên 30 triệu USD đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm tại Việt Nam. Tính đến cuối năm 2022, giới siêu giàu Việt có 1.059 người.
Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN