Bí ẩn loại cây trổ ra... 'vàng' được trồng đầy ở Việt Nam

Sở dĩ bạch đàn có khả năng trổ ra vàng là nhờ bộ rễ cắm sâu tới 40m để tìm nước khi sinh trưởng trong những khu vực khô hạn.
Bí ẩn loại cây trổ ra “vàng”, trồng đầy ở Việt Nam


Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN