Nga cấp quyền công dân cho người Ukraine ở Avdiivka, công bố video thu giữ vũ khí NATO

Nga đã bắt đầu cấp quyền công dân cho những người Ukraine còn ở lại Avdiivka, vài ngày sau khi kiểm soát hoàn toàn thị trấn vùng Donetsk.
Nhật Minh - Ukrainska Pravda, RT

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN