Lundehund: Loài chó săn kỳ lạ có tới 6 ngón chân

Lundehund có một số đặc điểm đáng chú ý, bao gồm cả 6 ngón chân trên mỗi bàn chân. Đặc điểm này mang lại độ bám và sự linh hoạt đặc biệt trên địa hình nhiều đá.
Trung Nam (dogtime)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN