Lá rụng đầy vườn giờ thành đặc sản độc nhất vô nhị, dân hái bán 150.000 đồng/kg

Loại lá này giờ làm thành món gỏi đặc sản ở An Giang, được bán với giá lên tới 150.000 đồng/kg.
Chi Phan (Tổng hợp)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN