Heineken ra mắt “chiếc điện thoại nhàm chán”

Không có ứng dụng, trình duyệt web hoặc email nhưng người dùng có thể chơi Snake trên chiếc điện thoại này.
Khôi Nguyễn - The Verge

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN